Voorzitter, “Als je ontdekt dat je op een dood paard rijdt, spring er dan heel snel af!”, dit is een wijsheid van de Dakota – indianen, lang geleden. Zij wisten het al… Nu dit college nog...

Dus wat doet dit college met een dood paard?

- Mensen van buiten worden ingehuurd om het dode paard te berijden,

- Bij voorkeur worden andere landen bezocht, om te bekijken hoe ze daar dode paarden berijden

- Een 2.0 versie wordt gecreëerd, om dode paarden harder te laten lopen

- De voorwaarden worden veranderd, zodat het paard levend lijkt

- Twitter wordt zelfs ingezet om het dode paard aan de man te brengen

- En wordt een commissie benoemd om het dode paard te bestuderen en er een nieuw business plan op los te laten.

Read More

De PVV vindt het jammer dat over Hightech Systemen en Materialen geen themavergadering is georganiseerd, want het is een belangrijk thema en met voorliggend Statenvoorstel is een bedrag van € 17,5 miljoen gemoeid.

Read More

Voorzitter, de PVV heeft bij de bespreking op 26 feb 2016 in deze themacommissie al aangegeven dat de provincie de aanleg van glasvezel moet overlaten aan de markt. De markt kan dit soort initiatieven prima zelf oppakken en dat blijkt maar weer uit voorliggende Statenmededeling. Mabib heeft geen lening van 35 miljoen euro nodig van de provincie.

Read More