Tijdens een onderzoek van documenten van het Culturele Hoofdstad project stuitte de PVV fractie op een uitermate opmerkelijk feit. Het heeft er alle schijn van dat er is geknoeid in of met documenten van dit dossier. Een vergelijking van twee exemplaren van ogenschijnlijk hetzelfde memo bracht een verschil aan het licht. De versie die in omloop was bij de gemeenteraad van Breda en Tilburg en de versie die door de Provincie Noord-Brabant aan de PVV werd verstrekt, waren niet hetzelfde waardoor een bepaalde passage niet meer voorkwam in het provinciale document.

Mariëtte Frijters-Klijnen van de PVV fractie is stellig in haar mening dat knoeien in of met documenten het vertrouwen in het openbaar bestuur ernstig schaadt en betiteld kan worden als een bestuurlijke doodzonde.

Zij wil weten welke stappen het College gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat de onderste steen boven komt in dit dossier en dient daarover Statenvragen in. Zij wil ook van Gedeputeerde Staten horen of er nog meer dossierstukken zijn waarmee geknoeid is, en of het College soms een andere definitie hanteert dan de PVV over juiste en volledige informatieverstrekking.

Read More

Geacht college,

 

Op 4 februari jl. ontvingen wij antwoord op onze schriftelijke Statenvragen omtrent de gecommuniceerde beloningsaanpassing van Culturele Hoofdstad directeur Martijn Sanders.

 

De vragen hadden betrekking op de opmerkelijke berichtgeving op de website van 2018Eindhoven|Brabant[1] over de overname van het contract met Martijn Sanders (artistiek directeur van 2018ECH) met oorspronkelijke looptijd tot 31 december 2013, door de nieuw opgerichte stichting 2018Eindhoven|Brabant en de aangepaste vergoeding per uur voor verleende diensten die nu overeen zou komen met die van een senior projectmanager bij de provincie of gemeente.

Read More

De “salarisaanpassing” van Artistiek Directeur 2018Eindhoven/Brabant Martijn Sanders blijkt een klinkklare leugen. Uit antwoorden van Gedeputeerde Staten komt naar voren dat het totaal te declareren bedrag niet wijzigt. In de oude situatie toucheerde Sanders 1500 euro per dag, met een maximum van 2 dagen per week. Er is een aanpassing gemaakt naar een uurtarief van 150 euro per uur, maar tegelijk kan nu 20 in plaats van 16 uur per week worden gedeclareerd, volgens een brief van Stichtingsvoorzitter en oud-topman Rabobank Van den Goorbergh aan Martijn Sanders.
 
De woordvoerder van de Stichting 2018Eindhoven/Brabant sprak op 21 januari 2013 in een persverklaring van: “Een verlaging van 20 procent” en “Het stichtingsbestuur heeft geluisterd naar de discussie over vergoeding in de publieke sector en vond een aanpassing in het licht hiervan op zijn plaats”.
 
De PVV acht dit een schoffering van de Brabantse belastingbetaler, die dus keihard wordt voorgelogen.  
 
Mariëtte Frijters-Klijnen
Vice-fractievoorzitter PVV Noord-Brabant

De antwoorden op de Statenvragen en de daarbij behorende pdfbrief aan de heer Sanders