Voorzitter,

De Kadernota ICT beleid is een uitwerking van de gekozen richting voor ICT, namelijk dat de basis op orde moet zijn en de provincie enkel volgend moet zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Dat is wat de PVV betreft ook meer dan genoeg, want ICT is een middel, en geen doel op zich.

 

De basis op orde brengen betekent dat er van een historisch ontstane lappendeken aan systemen moet worden toegewerkt naar een samenhangend applicatielandschap op basis van een ict architectuur. Daarnaast moet er veel gebeuren op het gebied van beveiliging van informatie en systemen.

 

Deze beide zijn zaken waar het bij overheden en in de non-profit sector nogal eens misgaat, en deze thema's baren onze fractie dan ook zorgen.

Read More

Voorzitter dank,

We spreken vandaag over kaderstelling en uitvoering van vrijetijdeconomie. Over dat onderwerp praten we al ruim een jaar.

Er ligt een bewonderenswaardig dik document, en dat schept heel hoge verwachtingen. Voor de inzet en het werk daarachter een compliment.

Onze fractie vindt het echter nog geen goed kaderstellend stuk en helaas ontbreekt een heldere strategie en uitvoering: Definitie, probleemstellingen, analyse, en vervolg lopen door elkaar heen. De notitie is een gefragmenteerde aaneenschakeling van feiten, constateringen, aandachtspunten en tegenstellingen, en valt telkens in herhaling.

Read More

Voorzitter, vandaag komt in Provinciale Staten een einde aan democratische opinie- en besluitvorming. De drie fractievoorzitters van de bestuurscoalitie hebben het voor elkaar dat er vandaag een Statenvoorstel ligt dat korte metten maakt met democratische processen zoals we die kennen.

 

Het begon met het idee voor een nieuw werkplan, maar het resultaat is een serie bizarre wijzigingen in het Reglement van Orde en het Reglement op de Statencommissies.

 

Goed nadenken of je werkwijze nog wel deugt is prima, maar de wijze waarop dit werkplan tot stand is gekomen, is verre van prima. Tijdens een statenweekend begin 2012 zouden we de verschillende mogelijkheden voor onze werkwijze gaan bespreken. Bijvoorbeeld of we wel of geen commissies wilden, en zo ja welke, en of we debat en stemming wel op dezelfde momenten moeten organiseren of misschien liever gescheiden. Er lag echter een notitie die de indruk wekte dat de piketpalen allang geslagen waren.

Read More