Voorzitter,


Deze coalitie houdt van veranderen. Dat is op zichzelf helemaal niet erg. Sterker, als een beter product resulteert dan wat je oorspronkelijk in elkaar had gezet, dan is dat zelfs wenselijk.
Zorgwekkender is het echter als het resultaat van de veranderingsdrang een slecht product is.
In de gedaante van een nieuw reglement voor de rekeningcommissie is daarvan helaas sprake.
Voorzitter, wat ging vooraf? In januari 2013 bedachten de coalitiepartijen dat ze -heel belangrijk- een separate Rekeningcommissie in het leven wilden roepen voor financieel technisch overleg van de woordvoerders financiën.
Binnen de bestaande commissie Mobiliteit en Financiën de woordvoerders financiën periodiek hiervoor bijeen roepen was kennelijk veel te moeilijk en een veel te bureaucratische gedachte. Daarom moest er lekker eenvoudig een nieuwe commissie komen, compleet met verordening die de regels voor deze commissie bevatte.

Read More

Voorzitter,

De PVV wil de indiener van het voorliggende voorstel de heer Hageman en D66 bedanken voor dit initiatiefvoorstel. Wij vinden het goed als fracties zelf met ideeën komen, los van het feit of je het ermee eens bent.

Er is in de commissievergadering EZB al gesproken over het voorstel, daarbij is een aantal kritiekpunten geuit. Noemenswaardig is daarbij het feit dat de CdK door onze bezorgde Zuiderburen is gevraagd om opheldering over dit onderwerp.

Voorzitter, wij Brabanders hebben een Brabants museum, Brabantse carnavalsverenigingen, Brabantse worstenbroodjes en geen Brabants volkslied. U hoort mij hier nergens over Noord-Brabant spreken. Met andere woorden: het gebruik van het woord Brabant in de gewone spreektaal is iets anders dan de officiële benaming die historisch is ontstaan en vastgelegd. De PVV hecht zeer aan de geschiedenis van Brabant en Nederland en is dan ook van mening dat de benaming Noord-Brabant moet blijven.

Read More

Voorzitter,

In september hebben we deze wijziging van de verordening treasury reeds besproken. De conclusie was onder meer dat het voorstel voor het willen beleggen van provinciaal publiek geld in zogenaamde maatschappelijk gewenste projecten die anders niet of niet geheel worden gerealiseerd nog onvoldoende was uitgekristalliseerd. Dat voorstel is voorlopig uit de verordening geschrapt. Wat de PVV betreft komt dat onzalige voorstel ook nooit meer terug, want het impliceert simpelweg teveel overheid, die met meer impact en een groter financieel beslag inzet op diverse beleidsdoelen.

Read More