Maikel Boon - home

De PVV is voor een schoon milieu.
De PVV is voor het handhaven van de wettelijke bepalingen.
Wij waarderen het zelfs dat de provincie zich wil inspannen om op bepaalde onderdelen verder te gaan dan de wettelijke bepalingen. MAAR dan moet het wel puur bij inspannen blijven, de PVV is tegen elke vorm van sancties of andere dwangmaatregelen om bovenwettelijke eisen af te dwingen.

De PVV vindt dat maatregelen omtrent milieu landelijk gemaakt moeten worden om verschillen tussen provincies te voorkomen.
Het kan niet zo zijn dat stoffen in Brabant wel als schadelijk worden gezien en daarom verboden worden maar dat ze in een andere provincies weer wel zijn toegestaan.

Read More

Komende vrijdag wordt in de Provinciale Staten van Noord-Brabant de Begroting voor 2023 besproken.

De PVV Noord-Brabant maakt van deze gelegenheid gebruik om nogmaals te proberen om de hele versnelling van de transitie veehouderij terug te draaien en de deadline voor nieuwe stallen weer op 2028 te plaatsen, zoals ook eerder met de veehouderijsector klip en klaar is afgesproken. "We zien op dit moment dat innovatieve stalsystemen, die het Brabantse college op onze boeren forceert in het kader van stikstofreductie, door rechters worden afgeschoten, maar tegelijkertijd komt de volstrekt onhaalbare Brabantse deadline van 2024 steeds dichterbij", aldus woordvoerder Landbouw Maikel Boon.

Read More

Geacht college,

Op de website van Nieuwe Oogst[1] valt te lezen dat de EU op korte termijn Renure-meststoffen wil gaan toestaan. Nederland zou echter buiten de boot vallen, omdat in ons land zogenaamd al een “te hoge nitraatbelasting” voor het drinkwater aanwezig zou zijn.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Read More