Maikel Boon - home

Geacht college,

Afgelopen weekend is voor het eerst sinds de terugkeer van de wolf in Nederland een persoon het slachtoffer geworden van een aanval.[1] Het betrof een schapenboer uit het Drentse Wapse, die zijn schapen probeerde te beschermen tegen een wolf die onder de wolfwerende afrastering door was gekomen. Nadat de wolf de herder had gebeten, is het dier op last van de burgemeester afgeschoten.

Hierover de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Er bereiken onze fractie signalen dat Brabantse boeren die vanuit de provincie een hardheidsclausule op bepalingen uit de IOV hebben gekregen nog steeds vastlopen in hun bedrijfsvoering. Door de verkregen hardheidsclausule wordt bij deze boeren de verwachting gewekt dat zij met hun innovatieve stalsystemen aan de slag kunnen, maar in de praktijk blijken zij nog steeds tegen starre regelgeving aan te botsen.

Onze fractie heeft eerder technische vragen[1] gesteld om de situatie rondom de hardheidsclausule te verhelderen, maar het verhaal van de boeren noopt ons tot de volgende vervolgvragen:

Read More

Geacht college,

Deze week heeft het Imkersoverleg, een samenwerking van Nederlandse imkersverenigingen, de Taskforce Aziatische hoornaar gelanceerd. De Aziatische hoornaar is een ernstige bedreiging voor zowel de Nederlandse biodiversiteit als de fruitteelt, omdat deze insecten zoals honingbijen en wilde bijen aanvalt en opeet. Het Imkersoverleg merkt op dat de provincies te langzaam handelen en niet voldoende urgentiebesef tonen om deze dreiging aan te pakken.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Read More