Maikel Boon - home

Geacht college,

Het Rijk heeft in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied aan iedere provincie verzocht om een provinciaal gebiedsprogramma op te stellen, als uitwerking van dit overkoepelende Nationaal Programma. In Brabant heet dit het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). De provincie heeft de Brabantse partners benaderd om middels werksessies mee te werken aan de invulling van het BPLG. Dit alles gebeurt met een zeer korte deadline en het hele proces van de werksessies doorkruist de totstandkoming van de “gebiedsgerichte aanpak” (GGA) in Brabant, die pas net begonnen is. De ZLTO heeft middels een persverklaring stevige kritiek op de BPLG geuit.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Read More

Opnieuw is de bouw van het bezoekerscentrum Britse en Canadese erevelden aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom vertraagd. Ditmaal vanwege financieringsproblemen en vergunningprocedures. Voor de PVV Noord-Brabant is het onacceptabel dat de bouw van het bezoekerscentrum stil komt te liggen. Statenlid Maikel Boon: "Het is voor ons van groot belang dat de herdenking van de gevallen soldaten niet wordt vergeten en hun offer wordt herdacht. De provincie heeft in 2022 ook al een subsidie voor de bouw verleend en we kunnen het nu niet laten gebeuren dat alles op losse schroeven komt te staan, dat zou een zeer slecht signaal zijn."

Read More

Het stikstofbeleid kunnen we zien als de “nieuwe kleren van de keizer”. Eén persoon roept dat het slecht gaat met onze natuur en daarna schreeuwt heel links Nederland ook dat het slecht gaat met de natuur. Maar net als bij de keizer zonder kleren moet iemand durven opstaan en de waarheid verkondigen. De PVV staat op tegen het stikstofsprookje, omdat het juist goed gaat met de natuur in Brabant.

Maar omdat we onhaalbare doelen hebben geformuleerd gaat het op papier zogenaamd slecht met de natuur.

Read More