Maikel Boon - home

Geacht college,

De PVV heeft op 25 mei 2018 aan dit college gevraagd[1] of er zelfstandige vliegende drones ingezet konden worden in de strijd tegen drugsdumpingen. Deze drones gaan op basis van verzamelde informatie zelf parameters ontwikkelen waardoor hun algoritmes steeds beter worden toegepast (lerende machines). Deze drones vliegen zelfstandig en hoeven dus geen 24 uur, 7 dagen per week te worden aangestuurd en hun beelden hoeven niet constant bekeken en beoordeeld te worden.
Op het moment van antwoorden[2] mochten deze drones ‘s nachts nog niet worden ingezet vanwege de luchtvaartwetgeving. Maar op 8 juni heeft de brandweer ontheffing gekregen[3] om ook in de nacht met drones te vliegen.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Read More

Geacht college,

Door de doorgeslagen milieuregelgeving en het stalderingsloket worden Brabantse boeren weggejaagd door dit college. De rechter heeft dit college ook al een tik op zijn vingers gegeven[1], vanwege het wanbeleid richting kleine familie- en gezinsbedrijven. De PVV had gehoopt dat dit college zou stoppen stalderen en ten halve zou keren, maar helaas gaat dit college toch door met het pesten van kleine boertjes.
De PVV-fractie is bevreesd dat door het wanbeleid van de provincie de kleine familie- en gezinsbedrijven uit Brabant zullen verdwijnen, omdat alleen grootschalige bedrijven met een minimum aan dierenwelzijn economisch rendabel zullen zijn. Onze kleine, Brabantse boerenfamilie- en gezinsbedrijven hebben echter wereldwijde naam en faam. Dat moeten we zo houden.

Daarom de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

De fractie van de PVV is ervan geschrokken dat de provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas tachtig hectare bos in natuurgebied Leegveld in Deurne willen laten kappen. Volgens lokale actiegroepen gebeurt dit vanwege krankzinnige Europese regelgeving.[1]

Daarom de volgende vragen:

Read More