Maikel Boon - home

Geacht college,

PVV Noord-Brabant heeft op 10 juni 2018 gevraagd of dit college wilde gaan lobbyen voor de knelgevallen in de melkveehouderij. Dit college gaf aan dat het Rijk zou komen met een zorgvuldige beoordeling van de knelpunten inzake de knelgevallenregeling.[1]

Read More

Geacht college,

Varkenshouders die gebruik willen maken van de warme sanering varkenshouderij moeten hun stallen, inclusief mestopslagen, slopen. Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer over de uitgangspunten van de saneringsregeling.[1][2]

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Read More

Geacht college,

Brabant zucht al jaren onder een tsunami van (drugs)dumpingen in het buitengebied. PVV Noord-Brabant vraagt al jaren aan dit college om maatregelen hier tegen te treffen, zoals cameratoezicht. Volgens dit college was cameratoezicht juridisch niet toegestaan, maar de gemeente Loon op Zand gaat op advies van de politie wel camera’s plaatsen om (drugs)dumpingen tegen te gaan.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

Read More