Maikel Boon - home

Geacht college,

Vandaag valt op de site van Omroep Brabant te lezen[1] dat de enorme drugsdumping op de Brabantse Wal, die vorig jaar in een daarvoor uitgegraven put is ontdekt, nog steeds niet is opgeruimd. Het drugsafval zit nog steeds in de grond en een oplossing is nog niet in zicht.

Daarom de volgende vragen:

Read More

Voorzitter,

Niemand wil ooit meer een watersnoodramp in Brabant. Helemaal nu iedereen de beelden heeft gezien van de overstromingen in België, Duitsland en ons mooie Limburg.

Daarom wil de PVV dat er flink ingezet wordt op concrete maatregelen bij wateroverlast.

Mensenlevens mogen nooit in gevaar komen vanwege vermeend natuurherstel. Nooit!

Read More

Voorzitter,

 Twee weken geleden heeft de PVV aangegeven hoe dit statenvoorstel verbeterd kon worden. Maar hier is helemaal niets mee gedaan.

Daarom ga ik deze vier punten vandaag weer inbrengen:

Punt 1: Verstedelijking, leidt (volgens dit statenvoorstel) tot meer ziekten, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen. Kan dit college dan uitleggen waarom wij iedereen jaar meer dan 150.000 migranten (160.000 in 2019) naar ons land halen?

Read More