Maikel Boon - home

Geacht college,

In een artikel van BN de Stem wordt geschetst dat het zogenaamde stikstofprobleem in Woensdrecht blijft bestaan, zelfs zonder stikstofuitstoot van agrariërs en bouwprojecten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor boeren, maar ook voor andere activiteiten. Zit een project boven de grenswaarde, dan mag er in de omgeving niets meer qua stikstofuitstoot, ook niet van de rechter. Zelfs een amateur wielerwedstrijd mag niet doorgaan, omdat de volgauto's te veel uit zouden stoten.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Het paardensportevenement Driving Valkenswaard gaat dit jaar niet door vanwege de strengere milieuregels rondom stikstof. De organisatie heeft besloten om de komende editie af te gelasten omdat het mogelijk niet op tijd lukt om de benodigde vergunningen en ontheffingen te verkrijgen.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Het Grenspark Kalmthoutse Heide werkt momenteel aan een masterplan om erkend te worden als Vlaams Nationaal Park. Echter, het betrekken van Nederlandse landgoederen van particulieren zonder overleg is niet acceptabel.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Read More