Maikel Boon - home

De PVV Noord-Brabant roept op tot het toestaan van Renure als een natuurlijk alternatief voor kunstmest op provinciale landbouwgronden.

In het recent gepubliceerde bestuursakkoord van de provincie staat vermeld: "Wij moedigen het gebruik aan van natuurlijke of mechanische gewasbeschermingsmethoden en streven ernaar chemische gewasbescherming zoveel mogelijk te verminderen. Als provincie willen we het goede voorbeeld geven en daarom gaan we onze pachtvoorwaarden voor provinciale gronden verduurzamen door het gebruik van kunstmest en chemische gewasbescherming niet langer toe te staan."

Read More

De Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant (PVV) uit haar diepe bezorgdheid over de annulering van het internationale 4x4-evenement Offroad Budel, ten gevolge van de verstikkende stikstofregelgeving. De organisatie heeft met grote spijt moeten besluiten om de komende editie af te gelasten, allemaal vanwege doorgeschoten milieuregels, wat wederom leidt tot het verlies van een belangrijk cultureel evenement.

Het evenement, dat jaarlijks duizenden enthousiaste bezoekers naar Brabant trekt en na 8 succesvolle eerdere edities een cruciale culturele waarde heeft verworven, wordt nu geofferd op het altaar van bureaucratie en overregulering.

Read More

Geacht college,

Er bereiken onze fractie vanuit de veehouderijsector berichten dat het Ondersteuningsnetwerk van de provincie[1] ondernemers niet de ondersteuning kan bieden die zij zoeken bij het implementeren van innovatieve stalsystemen. De ondernemers lopen nog steeds vast in bureaucratie en vergunningstrajecten (van gemeenten[2]) en zijn van mening dat zij ze ondanks de hulp van het Ondersteuningsnetwerk toch niet vooruit kunnen.

Hierover de volgende vragen:

Read More