De PVV Noord-Brabant heeft met grote verbazing kennis genomen van het bericht van RTL Nieuws over de nog steed voortdurende geheimzinnigheid rondom declaraties en kosten van bestuurders.

"In tijden dat veel mensen het financieel moeilijk hebben is het onacceptabel dat er nonchalant wordt omgegaan met belastinggeld of dat zelfs maar de schijn daartoe wordt gewekt. Daarom moet je pro-actief op transparante wijze aan de belastingbetaler laten zien waaraan zijn geld wordt besteed. En natuurlijk worden er kosten gemaakt om te reizen of voor vergaderlunches, maar peperdure congresbezoeken en absurde drankrekeningen zijn onacceptabel", aldus Patricia van der Kammen van de Brabantse PVV-fractie.

De PVV Noord-Brabant heeft Gedeputeerde Staten nu gevraagd de kosten van mobieltjes, taxiritten en dienstauto's, congressen, diners etc. die samenhangen met de bestuurders en het ambtelijk apparaat pro-actief publiek te maken via een openbaar declaratie- en onkostenregister. "In 2009 adviseerde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken dit al. Onze fractie kan zich hier uiteraard helemaal in vinden, en de vraag is dan ook waarom het college in Brabant hier nog niets mee heeft gedaan", aldus Van der Kammen.

Onderstaand de Statenvragen:

Read More

Op Omroep Brabant verscheen vandaag een bericht over wantoestanden rondom de Dorpen Derby in 2009 in Woudrichem. Volgens dat artikel en de bijbehorende videoreportage heeft de Provincie met geld gestrooid voor een project en daar vervolgens nooit meer naar omgekeken. In tijden waar veel Brabanders zuinig moeten omgaan met geld vindt de PVV het ronduit stuitend om te moeten constateren dat de Provincie niet zo nauw kijkt of dat het belastinggeld dat zij weggeeft aan projecten ook daadwerkelijk daaraan wordt besteed. De PVV heeft meermalen ervoor gepleit dat onder meer de externe accountant meer en scherpere controles uitvoert als het gaat om de subsidieverlening, en wil van het college nu weten of de Provincie vaker nalatig is geweest op de wijze zoals in het artikel beschreven. Ook wil de PVV weten of de Provincie vanaf nu het belastinggeld dat zij weggeeft en niet wordt besteed waarvoor het was bedoeld gaat terugvorderen.

Onderstaand de Statenvragen:

Read More

Geacht college van GS,

Onlangs heeft de commissie Mobiliteit en Financiën de boardletter besproken. De accountant constateert daarin dat de provincie werkt aan beleid rondom het faciliteren van smartphones of mobieltjes voor de medewerkers van de provincie en signaleert daarbij risico's met betrekking tot het zogenaamde 'Bring your own' concept. Dit suggereert dat er reeds plannen bestaan voor het faciliteren van smartphones/mobiele telefoons voor de medewerkers. Het feit dat in diverse nieuwsbrieven van de OR1) reeds volop uitgewijd wordt over het gegeven dat medewerkers een mobiel/smartphone en/of abonnement kunnen krijgen suggereert dat het om geaccordeerd beleid gaat waarbij het college op zijn minst over de reikwijdte van dit stuk personeelsbeleid moet hebben nagedacht.

Vóór de bespreking van de boardletter heeft de PVV technische vragen gesteld over dit thema. Daarbij is gevraagd hoeveel medewerkers van de provincie er daadwerkelijk een mobiele telefoon voor hun werk nodig hebben, en voor welke groep medewerkers een regeling wordt voorzien voor de facilitering van telefoons en abonnementen.

Read More