Geacht college,

Op 5 juni stond op RTLNieuws een bericht over de kosten van de Koningstoer [1] 

Onder meer valt te lezen dat Brabant als één van de twaalf provincies tot nu toe goed is voor ruim een derde van de totale kosten (0,53m€ van de 1,5 m€). Volgens het bericht is het de wens van het Koningspaar dat de toer zo sober en goedkoop mogelijk zou worden georganiseerd.

De Provincie stuurde een verklaring [2] aan RTL waarin onder meer te lezen valt: "De provincie en de gemeenten opereren ten aanzien van de kosten transparant en daarbij zijn ook de Staten en de raden geïnformeerd."

Een en ander leidt tot de volgende vragen:

1. Wanneer zijn DE STATEN, dat wil zeggen álle 55 Brabantse Statenleden, actief door GS geïnformeerd zoals u in uw verklaring aan RTL suggereert?

2. Welke informatie -op grond van uw suggestie- zou daarbij aan DE STATEN, dat wil zeggen álle 55 Brabantse Statenleden, zijn voorgelegd?

3. Volgens het bericht van RTL zou de provincie de helft van de kosten van de gemeenten Roosendaal, Oisterwijk en Den Bosch op zich hebben genomen, plus nog een inzet van 50.000 euro door de provincie zelf. Klopt het dat dit uit zou komen op een provinciale bijdrage van in totaal 290.000 euro? Zo niet, wat is de exacte provinciale bijdrage?

4. Kunt u aangeven waarvoor de extra 50.000 euro van de provincie bedoeld is?

5. Kunt u tevens een begroting verstrekken van alle door de provincie gedragen kosten en aangeven uit welk budget dit gedekt wordt?

6. Waarom heeft het college niet meer werk gemaakt van het honoreren van de zeer lovenswaardige wens van het Koningspaar om de toer sober en met zo min mogelijk kosten te organiseren? Is het college net als de PVV van mening dat een Provincie die de meest innovatieve en gastvrije provincie ambieert te zijn een veel hogere mate van creativiteit en ondernemerschap in huis zou moeten hebben dan zij hier laat zien? Is er bijvoorbeeld gewerkt met sponsors, zowel financieel, materieel als in natura? Of crowd funding? Of andere vormen van het reduceren van de kosten? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Read More

In een artikel in het Eindhovens Dagblad van 18 mei 2013 wordt de dreigende teloorgang van de Eindhovense designkoepel Capital D beschreven. Vanwege financieel wanbeleid was de organisator van o.a. Dutch Design Week en de Dutch Design Awards feitelijk al failliet. Een miljoeneninjectie is nodig om Capital D overeind te kunnen houden.

In het betreffende artikel wordt gesteld dat de provincie Noord-Brabant zich niet alleen betrokken voelt bij en zich verantwoordelijk acht voor Capital D, maar ook dat de provincie geldelijke steun toegezegd zou hebben.

PVV'er Mariëtte Frijters-Klijnen spreekt over het dumpen van zuur verdiend belastinggeld in een bodemloze financiële beerput. Haar collega Patricia van der Kammen ziet het ook als een mislukte poging om de wankele basis onder Eindhoven Culturele Hoofdstad te stutten.

Beiden willen dan ook weten hoe het zover heeft kunnen komen en hebben hierover Statenvragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Zij vragen zich af wie de toezegging over steun met provinciaal belastinggeld heeft gedaan, om hoeveel geld het in totaal gaat en zij vragen om de financiële kraan per direct dicht te draaien.

Read More

Geacht college,

Hoewel niet aangekondigd via de intranet menu-lijst, stond in de kantine van het Provinciehuis vandaag een broodje kebab op het menu. Expliciet stond erbij vermeld dat het om een 'halal' broodje kebab ging.

Halal is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is. De onderliggende regels zijn afgeleid uit de Koran, de Hadith en daaruit afgeleide soenna. Vereisten voor halal slacht zijn onder meer dat de slachter een moslim moet zijn en dat het dier onverdoofd wordt geslacht. Met de vermelding ‘halal’ kan dus worden verondersteld dat sprake is van rituele slacht.

Read More