Geacht college,

 

Op Omroep Brabant stond gister het bericht dat de leegstand van kantoren in Brabant afgelopen jaar weer flink is gestegen[1]. Tijdens de statenvergadering van 16 november 2012[2] heeft de PVV-fractie het college -niet voor het eerst- nadrukkelijk opgeroepen om de waanzin van bouw van nieuwe bedrijventerreinen in Brabant in verband met de gelijktijdige grote leegstand (op deels verrommelde bedrijventerreinen) te stoppen en daarin de provinciale regie op te pakken. Het College toonde zich doof voor de oproep van de PVV.

Een en ander leidt tot de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

 

Op 4 februari jl. ontvingen wij antwoord op onze schriftelijke Statenvragen omtrent de gecommuniceerde beloningsaanpassing van Culturele Hoofdstad directeur Martijn Sanders.

 

De vragen hadden betrekking op de opmerkelijke berichtgeving op de website van 2018Eindhoven|Brabant[1] over de overname van het contract met Martijn Sanders (artistiek directeur van 2018ECH) met oorspronkelijke looptijd tot 31 december 2013, door de nieuw opgerichte stichting 2018Eindhoven|Brabant en de aangepaste vergoeding per uur voor verleende diensten die nu overeen zou komen met die van een senior projectmanager bij de provincie of gemeente.

Read More

Geachte college,

Onlangs ontving onze fractie uw beantwoording op onze Statenvragen over Muzieklab (4 februari, uw kenmerk 3346223). De vragen betroffen de legitimiteit van subsidie aan Muzieklab vanwege het niet voldoen aan subsidievoorwaarden, zoals blijkt uit het onvoldoende gebruik van het beeldmerk van de Provincie en uiten van persoonlijke politieke opvattingen in gesubsidieerde producties.

Read More