In augustus is in de commissie EZB een startnotitie besproken over de digitale agenda van Brabant. Deze digitale agenda omvat volgens het college het aansluiten van 100% van de Brabantse huishoudens op een NGA, waarbij de term ´glasvezel´ predomineert in de stukken. Een NGA voorziet aldus beweringen van het college in een behoefte, en het niet aansluiten van alle huishoudens en bedrijven zou volgens het college betekenen dat deze verstoken blijven van snel internet omdat de vraag naar bandbreedte het aanbod spoedig zou gaan overtreffen. Ter ondersteuning van die beweringen zegt het college te leunen op ´bewijs´ van TNO. TNO geeft desgevraagd aan dat zij die claim niet ondersteunt. Ook biedt het TNO-rapport [1] uit augustus over netwerken voor breedband veel duidelijkheid. Zo kan ondermeer het koper de komende tijd nog een enorme opwaardering krijgen en is de ruimte op de kabel nog lang toekomstbestendig. Naast het aansluiten van de huishoudens en bedrijven wil het college ook inzetten op breedbandzorgdiensten. Zorg is geen provinciale taak.

Toch ligt er een investeringsvoorstel van de provincie waar een aantal zeer grote vraagtekens bij te plaatsen is. Zo was daar in de startnotitie die aan het investeringsvoorstel voorafging de package-deal constructie die PS gepresenteerd krijgt: 'nut' (in dit geval ligt de nadruk op digitale zorgdiensten) wordt zeer aangeprezen door het college, maar daarvoor moeten we wel het 'net' aanleggen. Het financieren van 'net' wordt dus noodzakelijk gevonden voor uitvoer van 'nut' en dus gelegitimeerd via een niet-provinciale taak. Bovendien wordt er direct in de volle breedte ingezet op investeringen in één enkele modaliteit, namelijk glasvezel, ondanks dat een aantal partijen in PS heeft gevraagd om eerst pilots uit te voeren teneinde de beste oplossingen te kiezen.

Read More

Een man die een maand lang op Kasteel Geldrop woonde met zijn gezin, blijkt te hebben gelogen. In het kader van aandacht voor Buitenplaatsen stelden Erfgoed Brabant en de provincie gelden beschikbaar voor een kunstproject.

De kunstenaar loog zichzelf en zijn gezin het kasteel binnen met een zelf verzonnen verhaal. De PVV is van mening dat leugens nimmer onder de definitie kunst vallen en dus al helemaal niet beloond moeten worden door er een zak subsidiegeld tegenaan te smijten.

Sterker nog valse papieren overleggen, instanties voorliegen en dan incasseren en onrechtmatig gebruik maken van woonruimte valt volgens de PVV in de categorie oplichting.

Reden waarom de PVV opheldering wil en het college van Gedeputeerde Staten vraagt om aangifte te doen van oplichting.

Onderstaand de Statenvragen:

Read More

Geacht college,
Uit publicaties in diverse media blijkt dat een groot aantal bestuurders-directeuren van woningcorporaties een beloning van ruim boven de maatschappelijk aanvaarde Balkenendenorm ontvangt. Hierbij valt met name maar niet uitsluitend de Eindhovense woningcorporatie Trudo op, waar directeur Aussems een salaris ontvangt van bijna € 370.000[1]. In een persbericht  verzonden door zijn dochter en woordvoerder (in dienst van Trudo) Sietske Aussems liet Trudo vandaag aan leden van Provinciale Staten als "relatie" weten dat het vaste inkomen na aftrek van de variabele beloningen en de afkoop daarvan €152.000 bedraagt. Dat is een opmerkelijke stelling, aangezien wij met een rekensom tot een andere conclusie komen: €368.857 minus de afkoop van toekomstige variabele beloning is nog steeds €204.173 beloning zijnde salaris, pensioenkosten, sociale lasten en variabele beloning van het afgesloten boekjaar. Naast de geldelijke beloningen blijkt uit documentatie[2] dat de directeur van Trudo een hypothecaire lening aan zichzelf heeft verstrekt. Woningcorporatie Trudo ontving in 2010 enkele tonnen aan provinciaal subsidiegeld.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

Read More