Vertrouwelijke informatie Data Science Graduate School uitgelekt
 

De Brabantse PVV wil opheldering over het verspreiden van vertrouwelijke informatie over de Data Science Graduate School in Den Bosch.

PVV-Statenlid Joyce Kardol wil van het provinciebestuur weten hoe het mogelijk is dat vertrouwelijke documenten als niet-vertrouwelijk worden doorgemaild én op de website brabant.nl terecht konden komen. Ook vraagt Kardol wat de eventuele (financiele) gevolgen zijn van deze fout: ''Dit lijkt een grote blunder van de verantwoordelijke gedeputeerde Pauli te zijn en het had hem gesierd als hij hiervoor ook de verantwoordelijkheid had genomen."

Read More

Naar aanleiding van de berichten over de langere wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Brabant door de toestroom van asielzoekers heeft de PVV Noord-Brabant Statenvragen ingediend. In beantwoording van eerdere vragen van de PVV over dit onderwerp liet het college van GS weten dat het systeem van huisvesting van asielzoekers niet tot langere wachttijden zou leiden. Diverse Brabantse woningcorporaties geven nu in een brief aan dat dit wel degelijk het geval is.

"Als PVV fractie hebben we hier steeds op gewezen, het is absurd dat asielzoekers voorrang krijgen bij de toewijzing van huurwoningen. Door de massale asielinvasie hebben Brabantse woningzoekenden het nakijken, de wachtlijsten zijn nu al gigantisch. De voorrang van asielzoekers voor huurwoningen moet onmiddellijk stoppen en de grenzen moeten direct dicht," aldus fractievoorzitter Alexander van Hattem.

De PVV roept GS op om geen gehoor te geven aan de oproep van de woningcorporaties om meer woonruimte aan asielzoekers beschikbaar te stellen.

Read More

In tegenstelling tot wat in de ''Uitwerking bestuursakkkoord'' staat, gaat het college wel degelijk belastinggeld besteden aan niet-kerntaken. De provincie Noord-Brabant draagt 10 miljoen euro bij aan een Graduate School, waarover de commissaris van de Koning bekend heeft gemaakt dat ''het initiatief van start kan gaan''. Hiermee wordt vooruitgelopen op besluitvorming die nog in Provinciale Staten moet plaatsvinden.

“Blufpoker!” noemt PVV Statenlid Joyce Kardol de uitspraken van de gedeputeerde: ''Er wordt een overeenkomst tot samenwerking beklonken zonder dat er een financieel kader is. Met belastinggeld moet je niet gokken.''

Reden genoeg om namens de PVV Noord-Brabant Statenvragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Read More