Geacht collegevan Gedeputeerde Staten,

Op de website van de provincie is te lezen dat Noord-Brabant zich kandidaat heeft gesteld voor de ‘’Europese Regio van de Gastronomie’’ in 2018.[1] Er is ook een bidbook opgesteld waarin de provincie haar kandidatuur presenteert.[2] Deze kandidaatstelling, waar miljoenen aan worden uitgegeven, hebben bij de fractie van de PVV tot de volgende vragen geleid:

  1. Waarom zijn Provinciale Staten niet actief geïnformeerd over de kandidaatstelling voor de Europese Regio van de Gastronomie? Is het college het met de PVV eens dat de Provinciale Staten zich hadden moeten kunnen uitspreken over de kandidaatstelling?

Zo nee, waarom niet?

  1. In het bidbook op pagina 42 valt te lezen dat het budget voor de ‘’overall programming’’ van de Brabantse kandidaatstelling maar liefst 7 miljoen euro bedraagt. Kan het college duidelijk maken welk gedeelte van dit bedrag door de provincie zelf (direct danwel indirect via bijvoorbeeld de lead partner Agrifood Capital of VisitBrabant) wordt betaald?
  2. ‘’De prestigieuze Europese titel helpt Noord-Brabant bij het realiseren van de ambitie om dé topregio in agrifood & leisure te worden’’ & ‘’The title of European Region of Gastronomy is an important milepost on the path to the future for the province of Noord Brabant’’.

          Kunt u concreet en uitputtend duidelijk maken wat het de provincie Noord-Brabant en de Brabander gaat opleveren als we benoemd worden tot Europese Regio van de Gastronomie in 2018?

  1. Waarom is een exorbitant dure wedstrijd nodig om nieuwe initiatieven te ontplooien en de samenwerking in de regio te verstevigen?

  1. Is er voor de kandidaatstelling voor Europese Regio van de Gastronomie ook een artistiek directeur aangesteld, zoals bij het fiasco van Brabant Culturele Hoofdstad? Graag een specificatie van de vergoeding voor de schrijvers van het bidbook.

  1. Wat hebben de ‘’diners of inspiration’’ met 173 genodigden de Brabantse belastingbetaler opgeleverd, gekost alsmede waar zijn de genodigden op geselecteerd?

 1. Is het bidbook ook in het Nederlands voor de Brabander (online) beschikbaar?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Kardol

 


[1] http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2016/maart/brabant-voor-europese-regio-van-de-gastronomie-2018.aspx

[2] http://europeanregionofgastronomy.org/PDF/Noord-Brabant.pdf.pdf

 

Beantwoording: Europese_Regio_Gastronomie_beantwoording_dd_31-05-2016.pdf

Geacht college,
 
Op de site van Omroep Brabant valt te lezen dat de geplande verhuizing van Vleesverwerker Hilckmann en Slachthuis Nijmegen geen doorgang zal vinden, omdat Hilckmann ermee stopt vanwege het niet verkrijgen van een vergunning om te mogen exporteren naar China[1]. Bij de uitwerking van het bestuursakkoord in september vorig jaar werd deze verhuizing door dit college nog jubelend gepresenteerd vanwege de arbeidsplaatsen die het Brabant zou opleveren, alsmede de ‘mogelijkheden voor versterking van het Agrifood Cluster’[2].Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

Read More

Geacht college,

Op de site van het Dagblad van het Noorden staat een artikel van 30 januari jl. [1], waarin onderzoeker Arjan Edzes van de Rijksuniversiteit Groningen ernstige twijfels uit over het project om werkzoekenden uit de Nederlandse grensregio’s aan een baan in België of Duitsland te helpen. Zo stelt de onderzoeker onder meer dat geen onderzoek is gedaan naar de gevraagde kwaliteiten in het buitenland en dat er geen beeld is van het soort vacatures over de grens en de competenties van Nederlandse werkzoekenden. In het artikel staat ook dat de provincie Noord-Brabant, als betrokken provincie, een financiële bijdrage aan dit project zal leveren. Dit roept bij de PVV Noord-Brabant fractie de volgende vragen op:

Read More