Geacht college,

In de kranten staat uitvoerige berichtgeving over de verkoop van de provinciale aandelen Attero aan de investeringsmaatschappij Waterland, de mogelijke doorverkoop van Attero door Waterland aan een Chinese partij voor aanzienlijk meer geld en de miljoenen euro’s die de provincie Noord-Brabant hierdoor mis dreigt te lopen. De PVV-fractie heeft over deze berichtgeving de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant heeft met afgrijzen kennis genomen van het artikel “Bewoners ten einde raad over intimidatie door jongeren in Veghel: 'Steeds angstaanjagender’’’[1] van Omroep Brabant op 8 juni jl. Volgens het artikel terroriseren jongeren met een Marokkaanse of Ethiopische achtergrond het centrum van Veghel. Dit tuig schopt zelfs rollators weg bij ouderen.

Dat leidt tot de volgende Statenvragen:

  1. Heeft dit college kennis genomen van het artikel en de reportage¹?

  2. Is dit college op de hoogte van de straatterreur in Veghel veroorzaakt door Marokkaanse en/of Ethiopische jongeren zoals genoemd in het artikel en de rapportage van Omroep Brabant¹?

  3. Is dit college het met de PVV eens dat straattuig hard aangepakt dient te worden? Zo nee, waarom niet?

  4. In 2014 heeft de provincie €168.000 toegekend vanuit het potje voor leefbaarheidsprojecten aan het project ‘’Winkelkern LevenDig’’[2][3] om de leefbaarheid in het Veghelse centrum te verbeteren.

    Deelt het college de mening van de PVV fractie dat een winkelcentrum waar de bezoekers worden geterroriseerd door jongeren met een Marokkaanse en/of Ethiopische achtergrond zo nooit het volgens dit project bedoelde "winkelcentrum van de toekomst" kan worden?

  5. Deelt u de mening van de PVV dat het onwenselijk is dat forse investeringen van de    provincie om de leefbaarheid in het centrum van Veghel te verbeteren worden verpest door een structureel gebrek aan openbare orde en veiligheid in dit gebied? Bent u bereid om de burgemeester van Veghel hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

  6. Bent u bereid om al uw bestuurlijke contacten en mogelijkheden in te zetten om straattuig aan te pakken in Veghel en eventuele andere plaatsen in onze provincie om de leefbaarheid voor onze éigen Brabanders de leefbaarheid van buurten, dorpen en wijken te waarborgen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Louis Roks

Willem Bakker

Joyce Kardol

Read More

 

De provincie Noord-Brabant is voor 35.000 euro per jaar lid van de Assembly of European Regions (AER), een netwerk van Europese regio's. Van 21 tot en met 24 juni 2016 wordt er een bijeenkomst gehouden in Noorwegen. Het voornaamste onderwerp van deze bijeenkomst is‘’Development in the high north - the Artic’’. Uit een interne e-mail blijkt:''Van de Statenleden wordt niets speciaals verwacht dan kennismaken met de AER, netwerken, zich oriënteren op de samenwerkingsmogelijkheden, mee discussiëren wanneer de gelegenheid daar is, etc.’’. 
PVV-Statenlid Joyce Kardol: ''Brabantse Statenleden zijn hierbij uitgenodigd om handjes te schudden en te borrelen op de kosten van de Brabantse belastingbetaler.  Bovendien heeft een dergelijk onderwerp als ''the Artic'' voor onze provincie totaal geen belang''.  Reden voor de PVV om Statenvragen te stellen over de nut en noodzaak van deze reis.

Read More