Voorzitter,

Voorzitter, ú hebt het in ieder geval heel goed begrepen. Vorige week was u namelijk in Bergen op Zoom aanwezig bij de 70ste Maria Ommegang en u zei bij die gelegenheid dat daar het echte kapitaal van de provincie te zien was. Dat zijn nl. de mensen, die zich met elkaar vrijwillig inzetten om tradities in stand te houden. Dat is precies waar het om draait. Mensen maken de stad en de cultuur, zoals ik al zei in mijn eerste termijn en je moet niet de cultuur náár de mensen willen brengen. En dat is nou precies wat het Brabant C Fonds wel wil doen. Och ja, die 40 miljoen hebben we toch op de plank liggen. Nee, voorzitter je moet je sterke punten benadrukken, zoals het verenigingsleven op alle mogelijke manieren, de streekmusea etc.etc. En zorgen dat de cultuurtoerist blijft hangen. Dat is waar het om draait en dat is waar draagvlak voor is onder de Brabanders. En wat betreft die 40 miljoen? De PVV zegt: "Niet doen!"

Voorzitter, vandaag staat het college voor de cruciale vraag– na het niet behalen van de titel Culturele Hoofdstad 2018 –'Wat te doen met 40 miljoen?’ Die 40 miljoen is wat nog over is van de voor Culturele Hoofdstad gereserveerde 50 miljoen euro, en waar dus inmiddels al minstens 10 miljoen van verdampt is.

Het publieke geld brandt kennelijk in de zakken van dit college! De vraag moet echter niet zijn hóe het overgebleven publieke geld van Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018 zo snel mogelijk te besteden. De vraag moet zijn wat een goede culturele basisinfrastructuur is en hoe die kan worden gerealiseerd.

Het college heeft een heel vreemde voorstelling van zaken met haar stelling dat "we op cultureel terrein nauwelijks meespelen in de nationale en internationale top" en dus daar miljoenen in moeten steken om bedrijven en toeristen te trekken.

Voorzitter, het college slaat de plank mis: onze economie ontwikkelt zich niet dankzij hoogdravend kunst en cultuurbeleid. Het is juist andersom, cultuur kan en zal zich ontwikkelen in een goed economisch klimaat. Kwestie van oorzaak en effect in de juiste volgorde dus.

Read More

Het publieke geld brandt kennelijk in de zakken van het Brabantse provinciale college.

Gedeputeerde Staten willen alweer 40 miljoen euro gaan uitgeven aan kunst en cultuur. Die 40 miljoen is wat nog over is na de voor Culturele Hoofdstad gereserveerde 50 miljoen euro, waar dus inmiddels al minstens 10 miljoen van verdampt is. De voorgestelde opzet is vrijwel identiek aan het mislukte culturele hoofdstad-project.

“De vraag moet niet zijn hoe het overgebleven publieke geld van Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018 zo snel mogelijk moet worden opgemaakt. De vraag moet zijn wat een goede culturele infrastructuur is en hoe die kan worden gerealiseerd”, aldus PVV Statenlid Mariëtte Frijters.

“We herinneren ons allemaal waarop Culturele Hoofdstad is geflopt. Op draagvlak onder de bevolking! De Brabander wil geen hoogdravende kunstadviesbureaus die met projecten komen die geen mens wil bezoeken.”

Na het mislopen van de titel Culturele Hoofdstad heeft de PVV Noord-Brabant wederom een representatieve enquête laten uitvoeren, in vervolg op de draagvlakmeting over ditzelfde onderwerp ruim een jaar eerder. Op de vraag of het een goed idee is de gereserveerde middelen voor het BSCH2018 project alsnog aan dezelfde of nagenoeg dezelfde projecten en doelen te besteden, antwoordt slechts 19% van de totale respondentgroep dat een goed idee te vinden. Opvallend is dat het de VVD kiezers zijn die daar het meest uitgesproken over zijn.

Slechts 16% van de respondenten vindt cultuur een kerntaak van de provincie, nog eens 29% vindt dat dit weliswaar een provinciale taak is, maar enkel historisch erfgoed of monumentenzorg zou moeten betreffen.

Op 3 of 4 juli aanstaande beslist Provinciale Staten of de overgebleven 40 miljoen euro publiek geld alsnog kan worden besteed aan kunst en cultuur.