De PVV Noord-Brabant is verontwaardigd nu de organisatie van Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018 alweer opdrachten voor dit project buiten Brabant uitzet. Recentelijk zijn in het kader van Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018 vacatures gepubliceerd voor de functies van artistiek directeur en programmamanagers. Kennelijk was er geen enkel Brabants wervings- en selectiebureau voorhanden, want een Amsterdamse netwerkbekende van artistiek directeur Martijn Sanders werd de opdracht gegund voor de kandidaatselectie in de sollicitatieprocedure.

Al eerder heeft de PVV vragen gesteld over mogelijke belangenverstrengeling in aanbestede opdrachten, waarbij de naam en de connecties van Martijn Sanders prominent naar voren kwamen. Door Gedeputeerde Staten werd dit nonchalant terzijde geschoven als zou Sanders juist op een goede manier zijn netwerk gebruiken.

Statenlid Frijters-Klijnen vraagt zich af wanneer het kwartje valt: "De stichting 2018Eindhoven lijkt nog steeds niet te snappen dat Martijn Sanders een voorkeur heeft om zijn Amsterdamse netwerkvriendjes aan mooie klusjes en opdrachten te helpen. De feiten wijzen dit onomstotelijk uit."

Collega Van der Kammen vult aan: "Schandalig dat het college van Gedeputeerde Staten er telkens zo ongelooflijk nonchalant over doet. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat je je kennissenkring aan omzet helpt. Dat heeft op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling en in de publieke sector moet je dat juist vermijden".

De PVV Noord-Brabant wil van het provinciebestuur weten hoe deze opdracht in Amsterdam terecht is gekomen in plaats van in Brabant.

Read More

In diverse artikelen [1]  [2] [3] [4] wordt een aankondiging gedaan van plannen voor de bouw van zogenaamde ´kindmolens´, oftewel windturbines waarvoor kinderen een aandeel kunnen kopen en rente ontvangen.

Er zouden -aldus deze artikelen- windmolens in Waalwijk en in Dongen komen en volgens de Tilburgse wethouder De Vries plannen zijn voor nieuwe windmolens in Tilburg. Bij al deze plannen wordt ook het concept van de kindaandeelhouders genoemd. Belangstelling voor participatie zou ook bestaan bij Waterschap de Dommel, energiecoöperatie Udenhout en afvalverwerker Attero.

Volgens Tweede Kamerlid Van Veldhoven is de investering in windmolens op den duur rendabeler dan een spaarrekening. Het Kamerlid ziet het liefst dat aan het aandeelhouderschap van kindmolens educatieprogramma´s worden gekoppeld.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Read More

In een artikel op de site van het AD getiteld ‘Praatjesmakers schnabbelen zich rijk in de regio’ d.d. 05-07-2013, wordt gemeld dat allerlei BN’ers, wetenschappers, ex-politici etc. grote bedragen binnenslepen als ‘spreker’ (dagvoorzitter, debatleider) bij provincies en steden. De provincie Noord-Brabant wordt ook genoemd voor een bedrag van zo’n 50.000 euro per jaar en zou daarmee een tweede plek innemen.

Dit roept bij de PVV Noord-Brabant de volgende vragen op:

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Praatjesmakers schnabbelen zich rijk in de regio’?[1]
  1. Klopt het in het artikel genoemde bedrag van €50.000,- per jaar dat de provincie Noord-Brabant zou spenderen aan zogenaamde ‘ bekende sprekers’? Zo nee, welk bedrag is dan wel juist?
  1. Kunt u een uitputtende lijst met sprekers leveren onder vermelding van het betreffende evenement en de betaalde bedragen voor deze sprekers, voor de jaren 2010, 2011, 2012 en de eerste helft 2013? Zo nee, waarom niet?

Read More