Maikel Boon - home

Geacht college,

Het paardensportevenement Driving Valkenswaard gaat dit jaar niet door vanwege de strengere milieuregels rondom stikstof. De organisatie heeft besloten om de komende editie af te gelasten omdat het mogelijk niet op tijd lukt om de benodigde vergunningen en ontheffingen te verkrijgen.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Het Grenspark Kalmthoutse Heide werkt momenteel aan een masterplan om erkend te worden als Vlaams Nationaal Park. Echter, het betrekken van Nederlandse landgoederen van particulieren zonder overleg is niet acceptabel.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Het Rijk heeft in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied aan iedere provincie verzocht om een provinciaal gebiedsprogramma op te stellen, als uitwerking van dit overkoepelende Nationaal Programma. In Brabant heet dit het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). De provincie heeft de Brabantse partners benaderd om middels werksessies mee te werken aan de invulling van het BPLG. Dit alles gebeurt met een zeer korte deadline en het hele proces van de werksessies doorkruist de totstandkoming van de “gebiedsgerichte aanpak” (GGA) in Brabant, die pas net begonnen is. De ZLTO heeft middels een persverklaring stevige kritiek op de BPLG geuit.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Read More