Maikel Boon - home

Geacht college,

Het blijkt dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) nog altijd geen beheerregeling voor de Aziatische hoornaar heeft afgerond.[1] In het licht van deze situatie heeft de PVV Noord-Brabant enkele vragen over de potentiële impact op de biodiversiteit, de bijenteelt en de imkers in onze provincie:

Read More

PVV Noord-Brabant wil helderheid van provinciebestuur over natuurdoelanalyses

De ZLTO heeft stevige kritiek geuit op de natuurdoelanalyses (NDA's) van Brabantse natura2000-gebieden. Volgens de belangenorganisatie voor boeren en tuinders rammelt de werkwijze die bij de NDA's is gehanteerd en zijn er onterechte gevolgtrekkingen geformuleerd op basis van onvolledige data. De ZLTO heeft bij de provincie de achterliggende stukken bij deze NDA's opgevraagd en heeft geconstateerd dat er wegens gebrekkige informatie geen zinvolle conclusies getrokken hadden mogen over de staat van habitats en soorten. Ook zou de monitoring niet systematisch zijn, waardoor helemaal niet vastgesteld kan worden hoe goed of slecht het met soorten gaat.

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

overwegende dat

Read More