Met de volgende vragen wil de PVV-fractie voorkomen dat Gedeputeerde Van den Hout aanstuurt op onderprestatie in 2016 en de provincie bij het Rijk moet aankloppen om extra geld.

Daarom vragen wij duidelijkheid over de volgende zaken:

Read More

Op Omroep Brabant verscheen vandaag een bericht over wantoestanden rondom de Dorpen Derby in 2009 in Woudrichem. Volgens dat artikel en de bijbehorende videoreportage heeft de Provincie met geld gestrooid voor een project en daar vervolgens nooit meer naar omgekeken. In tijden waar veel Brabanders zuinig moeten omgaan met geld vindt de PVV het ronduit stuitend om te moeten constateren dat de Provincie niet zo nauw kijkt of dat het belastinggeld dat zij weggeeft aan projecten ook daadwerkelijk daaraan wordt besteed. De PVV heeft meermalen ervoor gepleit dat onder meer de externe accountant meer en scherpere controles uitvoert als het gaat om de subsidieverlening, en wil van het college nu weten of de Provincie vaker nalatig is geweest op de wijze zoals in het artikel beschreven. Ook wil de PVV weten of de Provincie vanaf nu het belastinggeld dat zij weggeeft en niet wordt besteed waarvoor het was bedoeld gaat terugvorderen.

Onderstaand de Statenvragen:

Read More

Geacht college,

Bij de eerste ontwikkeling van bedrijventerrein BZOB in 2001 sloten drie procederende Helmondse burgers een convenant met de gemeente Helmond, ondertekend door toenmalig burgemeester Van Elk, waarin expliciet werd vastgelegd dat het BZOB-bos (Brouwhuisse Heide) in de toekomst behouden zou blijven. In het Eindhovens Dagblad van 23 december stelt de Helmondse wethouder Stienen dat door het vaststellen van de Structuurvisie Brainport-Oost dit convenant achterhaald is:

Read More