Geacht college,

Naar aanleiding van een bericht op Brabant Vandaag over een beveiligingsprobleem van de site van de provincie Noord-Brabant komt onze fractie tot de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

Voor het aanvragen van provinciale omgevingsvergunningen wordt middels het Omgevingsloket Online gebruik gemaakt van DigiD en E-Herkenning, waarbij een van de ondersteunende diensten Diginotar is. Naar aanleiding van de problemen rond het hacken vanuit Iran heeft onze fractie de volgende vragen:

Read More

Geacht college,

De begrippen 'duurzaam' en 'duurzaamheid' worden voortdurend gebruikt binnen onze provinciale organisatie. In beleidsstukken is bijvoorbeeld sprake van "duurzaam bouwen", "duurzaam inkopen", "duurzame voertuigen" en een "duurzaam industrieterrein". Het is onze fractie opgevallen dat deze begrippen als vrij algemene containerbegrippen gehanteerd worden, een heldere omschrijving is nergens te vinden.

Onze fractie heeft al eerder kritische kanttekeningen bij dit onderwerp geplaatst, bijvoorbeeld in onze vragen over het zogenaamde 'duurzaamheidsbeleid' van Brabant Water – wat zeer breed wordt opgevat en onder andere bestaat uit obesitasbestrijding, ontwikkelingshulp en klimaatbeleid. Bij de commissie Ecologie en Handhaving heeft onze fractie verzocht om het begrip 'duurzaamheid' te bespreken. Met het verschijnen van het rapport van de Commissie Van Doorn worden we echter hierin gepasseerd en wordt prompt het begrip 'duurzaam' tot een sleutelbegrip verheven. Het rapport draagt weliswaar de titel 'Al het vlees duurzaam', maar gaat nergens concreet in op een exacte omschrijving van het begrip 'duurzaam' of 'duurzaamheid'.

Read More