Geacht college,

Zie onderstaande tweet:

image004

Dit leidt tot de volgende vragen:

      1       Vindt het college het een gedeputeerde waardig om een dergelijke uitspraak te doen over een democratisch gekozen politieke partij?

      2.     Spreekt gedeputeerde Van den Hout in zijn tweet namens het gehele college?

      3.     De uitspraak van gedeputeerde Van den Hout impliceert dat hij ook de PVV Noord-Brabant racistisch vindt.   Deelt het college deze mening?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Ronald Dol

Mariëtte Frijters-Klijnen

Alexander van Hattem

Patricia van der Kammen

Harry van den Berg

Jan Kerkhoff

Joyce Kardol

Beantwoording: pdfTweet_vd_Hout_over_PVV_beantwoording_dd_13-01-2015.pdf

‘s-Hertogenbosch, 9 oktober 2014

 

Vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde.

 

Betreft: verantwoording BCH en beloning artistiek directeur

 

Volgens BN de Stem van 3 oktober 2014 zal Eindhoven het teveel aan uitgekeerd salaris aan artistiek directeur Martijn Sanders van Eindhoven|Brabant culturele hoofdstad niet terugvorderen[1]. In de Eindhovense subsidieverordening geldt een maximum bezoldiging voor medewerkers van een gesubsidieerde instelling.

 

De Provinciale Algemene Subsidieverordening[2] kent een weigeringsgrond voor subsidies, die geldt voor beloningen boven de zogenaamde Brabantnorm (ter hoogte van het ministerssalaris). Volgens de provincie -aldus de jaarrekening van de stichting- moet de beloning van de artistiek directeur dhr. M. Sanders niet beschouwd worden als bezoldiging.

Read More

Twaalf grote aanbieders van jeugdzorg in Zuidoost-Brabant vrezen dat de hulp aan jongeren na 1 januari 2015 gevaar loopt. De fractie van de PVV in Noord-Brabant is van mening dat er, op welk moment dan ook, geen enkele concessie kan worden gedaan aan de hulp voor een kwetsbare groep.

In Statenvragen aan Gedeputeerde Staten vraagt de PVV welke actieve rol het college op zich kan nemen om de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten vlekkeloos te laten verlopen.

 

Geacht college,

In een artikel[1] in het Eindhoven Dagblad 21 juli jl. was te lezen dat twaalf grote aanbieders van jeugdzorg in Zuidoost-Brabant vrezen dat de hulp aan jongeren na 1 januari 2015 gevaar loopt. 

De PVV heeft n.a.v. dit artikel de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met dit artikel?
  2. Klopt het in het artikel beschreven beeld volgens het college? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan het college aangeven wie er nu met wie in gesprek is, en wat de eventuele betrokkenheid van de provincie is? Zo nee, waarom niet?
  4. Is er voor het college vanwege het gestelde in het artikel aanleiding om actief een rol op zich te nemen? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV fractie Noord-Brabant,

Mariëtte Frijters-Klijnen

 

[1]http://www.ed.nl/extra/gezondheid/jeugdhulp-regio-in-gevaar-na-overdracht-taken-naar-gemeenten-1.4457903