Een recente brief van oud-Staatssecretaris Tommel (D66) aan de Brabantse gedeputeerden en fractievoorzitters is ogenschijnlijk een klimaat-idealistisch initiatief ter beïnvloeding van het beleid, er blijken echter commerciële belangen achter dit klimaatverhaaltje schuil te gaan. Voor de PVV Noord-Brabant reden om Statenvragen te stellen:

 

 

Read More

Betreft: Vragen ex art. 3.1 RvO inzake het risico op natuurbranden door droogte.

Geachte voorzitter,

Graag zou ik aandacht willen vragen voor het volgende. Momenteel is er sprake van sterke droogte, bossen en heidevelden zijn kurkdroog waardoor het risico op natuurbranden erg groot is. Zeker met het Paasweekend voor de boeg waarin veel mensen de natuurgebieden intrekken kan een slordig weggegooide peuk al desastreuze gevolgen hebben.

Read More

De Provinciale Statenfractie van de PVV Noord-Brabant heeft met afschuw kennis genomen van de uitzending van EenVandaag van 30 maart. Hierin was te zien hoe de bewoners van een buurt in Helmond al lange tijd worden geterroriseerd door Marokkaans straattuig. Bedreigingen, vernielingen en zelfs het gewelddadig bestormen van een cafetaria zijn er aan de orde van de dag. In plaats van keihard op te treden tegen dit straattuig heeft de gemeente Helmond een project opgezet waarbij de hangjongeren worden begeleid door straat- en gezinscoaches. In de praktijk houden deze coaches zich echter bezig met het kwijtschelden van boetes en proces-verbalen van dit straattuig.

Dit project heeft reeds enkele tonnen gekost en de gemeente Helmond meent zelfs van een "succes" te moeten spreken omdat de hangjongeren nu "open staan voor hulpverleners". Ondertussen hebben buurtbewoners nog dagelijks te lijden onder dit straattuig. De Noord-Brabantse PVV-fractie ziet dit project met de Arabische naam 'Shouf kedemk' dan ook als een grote mislukking en als een typische mulktikul waanzinsubsidie.

Omdat dit project mede wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant stelt de Brabantse PVV-fractie Statenvragen aan Gedeputeerde Staten. De PVV wil weten hoeveel geld hieraan verspild is, welke afspraken er zijn gemaakt, of de provincie bereid is het geld terug te vorderen en of het straattuig alsnog met harde hand kan worden aangepakt omwille van de sociale veiligheid van de buurtbewoners.

Read More