Geacht college,
 
Onze provincie is met haar ligging aan de grote rivieren Maas en Merwede bekend met de mogelijke risico’s van hoge waterstanden. De kritieke situatie in januari 1995 staat bij velen nog in het geheugen gegrift. Minder scherp voor de geest zal het feit staan dat destijds in de jaren daaraan voorafgaand geen noodzakelijke onderhoudsmaatregelen aan de rivierdijken konden worden gepleegd door procedures van de milieubeweging. Terwijl de dijken op springen stonden verklaarde de Stichting Natuur en Milieu zelfs nog geen reden te zien om de procedures stop te zetten.[1] Voor de rijkelijk gesubsidieerde idealen van de milieuridders mochten zelfs mensenlevens op het spel worden gezet.

Read More

Rondvraag Commissie Ecologie en Handhaving
 
N.a.v. uitzending EenVandaag over risico's bosbranden:
 
- Afstemming tussen Veiligheidsregio's blijkt tekort te schieten, ook in Brabant - hoe kan dit verbeterd worden en welke rol kan de provincie hierin spelen?
- Uit het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de bosbrand op de Strabrechtse Heide van vorig jaar kwamen een aantal belangrijke bevindingen naar voren:

Read More

Vragen in Commissie Ecologie en Handhaving (13 mei 2011) bij agendapunt over wijziging kaart Wet ammoniak en veehouderij:

Read More