De Statenfractie PVV Noord-Brabant heeft Statenvragen gesteld over de mogelijke druk die EU-voorzitter Barroso zou willen uitoefenen op Nederland om de heropening van de IJzeren Rijn goederenspoorweg door te drukken. De PVV Noord-Brabant is van mening dat heropening niet in het belang van Brabant is en slecht is voor de leefbaarheid van het dorp Budel-Schoot. PVV-Statenlid Alexander van Hattem verzoekt daarom GS aan de Europese Commissie te kennen te geven geen behoefte te hebben aan deze Europese bemoeizucht. Onderstaand de vragen:

Read More

Geacht college,
 
Onze provincie is met haar ligging aan de grote rivieren Maas en Merwede bekend met de mogelijke risico’s van hoge waterstanden. De kritieke situatie in januari 1995 staat bij velen nog in het geheugen gegrift. Minder scherp voor de geest zal het feit staan dat destijds in de jaren daaraan voorafgaand geen noodzakelijke onderhoudsmaatregelen aan de rivierdijken konden worden gepleegd door procedures van de milieubeweging. Terwijl de dijken op springen stonden verklaarde de Stichting Natuur en Milieu zelfs nog geen reden te zien om de procedures stop te zetten.[1] Voor de rijkelijk gesubsidieerde idealen van de milieuridders mochten zelfs mensenlevens op het spel worden gezet.

Read More

Rondvraag Commissie Ecologie en Handhaving
 
N.a.v. uitzending EenVandaag over risico's bosbranden:
 
- Afstemming tussen Veiligheidsregio's blijkt tekort te schieten, ook in Brabant - hoe kan dit verbeterd worden en welke rol kan de provincie hierin spelen?
- Uit het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de bosbrand op de Strabrechtse Heide van vorig jaar kwamen een aantal belangrijke bevindingen naar voren:

Read More