Vragen in Commissie Ecologie en Handhaving (13 mei 2011) bij agendapunt over wijziging kaart Wet ammoniak en veehouderij:

Read More

Een recente brief van oud-Staatssecretaris Tommel (D66) aan de Brabantse gedeputeerden en fractievoorzitters is ogenschijnlijk een klimaat-idealistisch initiatief ter beïnvloeding van het beleid, er blijken echter commerciële belangen achter dit klimaatverhaaltje schuil te gaan. Voor de PVV Noord-Brabant reden om Statenvragen te stellen:

 

 

Read More

Betreft: Vragen ex art. 3.1 RvO inzake het risico op natuurbranden door droogte.

Geachte voorzitter,

Graag zou ik aandacht willen vragen voor het volgende. Momenteel is er sprake van sterke droogte, bossen en heidevelden zijn kurkdroog waardoor het risico op natuurbranden erg groot is. Zeker met het Paasweekend voor de boeg waarin veel mensen de natuurgebieden intrekken kan een slordig weggegooide peuk al desastreuze gevolgen hebben.

Read More