's-Hertogenbosch, 30 juni 2011

Geacht College,

De PVV is een groot voorstander van maatregelen die de economie stimuleren. Daar mag de provincie haar medewerking aan verlenen, daar mag ze zelfs een actieve bijdrage aan leveren.

Maar: er zijn grenzen, en met dure lobby-feestjes met onnodig veel gasten die ook nog eens hun gezin mogen meebrengen gaat de provincie een behoorlijke stap te ver.

Derhalve stellen wij in dit vragenuur de volgende vragen aan het College van GS:

Read More

Vragen van de PVV- Statenfractie Noord-Brabant ex art. 3.2 RvO

Geacht college,
Afgelopen week stelde de fractie van Groenlinks Statenvragen over de stagnerende
natuurontwikkeling op de Spinolaschans bij Breda. Als PVV Noord-Brabant willen wij hierbij
graag aanvullende vragen stellen over dit onderwerp.
Bij het werkbezoek onlangs aan de Spinolaschans en omgeving met de Gebiedscommissie
Wijde Biesbosch is ook onze fractie overtuigd van de grote waarde die dit gebied te bieden
heeft aan cultuurhistorie, natuur en toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Het opknappen
van de Spinolaschans verdient daarom ook alle steun.

Read More

Drinkwaterbedrijf Brabant Water geeft jaarlijks een vast percentage van haar winst (voor een bedrag van 1 miljoen euro) uit aan zogenaamde 'duurzaamheidsprojecten' zoals klimaatprojecten, obesitasbestrijding en buitenlandse ontwikkelingshulp. Op die manier worden de klanten van Brabant Water gedwongen om via hun waterfactuur hieraan mee te betalen – bij een ander bedrijf dan deze monopolist kunnen zij voor hun water immers niet terecht. Deze duurzaamheidsdoelen zijn mede op verzoek van de provincie Noord-Brabant in het beleid van Brabant Water opgenomen. De provincie is voor 31,5 procent aandeelhouder van Brabant Water en heeft daarom een belangrijke stem in de aandeelhoudersvergadering.

De PVV Noord-Brabant vindt dergelijk duurzaamheidsbeleid geen taak van een drinkwaterbedrijf. De belastingbetalende burger betaalt al genoeg mee voor duurzaamheidsprojecten via de verantwoordelijke ministeries en het is absurd om hen via de waterfactuur ook nog met collectieve dwang te verplichten hiervoor extra te betalen. Op 24 juni a.s. zal de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Brabant Water plaatsvinden, hierbij is de provincie vertegenwoordigd door Gedeputeerde Iding. De PVV wil dat de provincie op deze aandeelhoudersvergadering bepleit om te stoppen met deze duurzaamheidsdoelen en in plaats daarvan dit deel van de winst inzet om de tarieven verder te verlagen. Hiertoe stelt de PVV Statenvragen en wil dit onderwerp tijdens de commissievergadering Ecologie en Handhaving van 17 juni a.s. bespreken.

Bijgaand de Statenvragen.

Read More