's-Hertogenbosch, 16 juli 2011

Geacht college,

In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 16 juli is een halve pagina groot stuk te lezen over een landbouwbedrijf in Zijtaart. Onder het stuk is weliswaar een provincielogo geplaatst, maar de opmaak oogt als een redactioneel artikel van het ED – een klein kopje met 'advertentie' of 'advertorial' ontbreekt. Van een objectieve journalistieke publicatie is echter geen sprake.

Hoewel het in het artikel beschreven agrarisch bedrijf terecht geprezen wordt – bij een werkbezoek is duidelijk geworden dat kwaliteit voor landschap en dierenwelzijn zeer hoog in het vaandel staan – roept deze advertorial toch enige vragen op.

Read More

Vragen van de PVV Statenfractie Noord-Brabant ex art. 3.2 RvO

Geacht college,

Het toerisme is één van de belangrijkste pijlers van de Brabantse economie. De PVV vindt dan ook dat initiatieven vanuit ondernemers in het toerisme van harte ondersteund moeten worden en goede ideeën niet moeten verzanden in gebakkelei over compensatie van natuur. Het park de Beekse Bergen heeft de laatste jaren een enorme kwaliteitssprong gemaakt en is een nationaal recreatieve topper. De uitbreiding met 425 bungalows past helemaal in dit plaatje. Dit schept niet alleen een enorm stuk werkgelegenheidbij de bouw, maar denk ook eens aan de uitstralende effecten bij de exploitatie, waarvan de omliggende gemeenten ook van profiteren.

Read More

's-Hertogenbosch, 30 juni 2011

Geacht College,

Naar aanleiding van de arrestatie van de directie en medewerkers van Chemiepack hebben wij de volgende vragen:

Read More