De PVV Noord-Brabant heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant nogmaals gevraagd de jaarlijkse subsidie aan Nexus stop te zetten. In vervolgstatenvragen over de subsidie aan Nexus, volgens de PVV het instituut dat directeur Rob Riemen op kosten van de belastingbetaler gebruikt om een persoonlijke haatcampagne tegen de PVV te organiseren, reageert de PVV op de antwoorden van Gedeputeerde Staten op eerdere vragen van de Brabantse PVV-fractie hierover.

Read More

 02092011665

Geacht college,

In het persbericht van activiteiten in en om het Provinciehuis van 30 augustus j.l. lazen wij de volgende aankondiging:

02-09-2011 13.30 Provinciehuis Gedeputeerde Bert Pauli opent de bijeenkomst 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch.

Deze aankondiging roept bij ons de volgende vragen op:

Read More

Geacht college,

Afgelopen vrijdag 26 augustus werd op het allerlaatste moment aan de fractievoorzitters kenbaar gemaakt dat op maandag 29 augustus in een extra vergadering van het presidium advies moest worden uitgebracht inzake de herbenoeming van de voorzitter van de Provinciale Omgevingscommissie (POC) voor een periode van drie jaar. Door deze absurd korte termijn was het nauwelijks mogelijk om dit te overleggen in fractieverband of nadere informatie in te winnen om tot een afgewogen oordeel te komen. Het memo over deze herbenoeming bevatte bovendien slechts zeer summiere informatie.

Read More