Spreektekst Begroting 2024

Voorzitter,

Vandaag bespreken we aan het begin van deze nieuwe bestuursperiode een door GS als ‘beleidsarm’ aangeduide begroting. Er zit inderdaad nog geen echt nieuw beleid in, maar onze Brabantse burgers worden desondanks nog steeds arm gemaakt door voortzetting van veel onzinnig beleid.

Sterk exemplarisch daarvoor is wel volstrekt onnodige Brabant Outcomes Fund 2.0. Niemand zit er op te wachten, niemand wil er in investeren, resultaten blijven achterwege, maar tóch een belastinggeldverslindende nieuwe variant opzetten. Om GS en projectmanagers maar geen gezichtsverlies te laten lijden blijven trekken aan een dood paard, wat heeft de Brabander daar aan?

Lees meer: Spreektekst Begroting 2024

Statenvragen Informatievoorziening station Eindhoven

Geacht college,

De PVV heeft signalen ontvangen over de informatievoorziening van het busvervoer op het station Eindhoven. De informatievoorziening zou de laatste tijd uitermate bedroevend zijn.

Zo zouden bijvoorbeeld de gele busborden (vertrekstaten) niet adequaat worden aangepast bij het uitvallen van vele buslijnen ten gevolge van de personeelstekorten. Ook de DRIS (Dynamisch Reisinformatiesysteem) wordt niet aangepast, waardoor de niet-rijdende lijnen gewoon worden weergegeven. Daarnaast staat er op het station een klein informatieloket van Hermes/NS. Deze gaat verdwijnen en is nu nog maar twee dagen in de week één uurtje open.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Informatievoorziening station Eindhoven

Spreektekst Beleidskader Leefomgeving

Voorzitter, ik zal niet herhalen wat ik in de themacommissie over dit Beleidskader Leefomgeving heb gezegd, maar ik blijf erbij dat dit stuk het zogezegd leggen van de ‘ruimtelijke puzzel’ niet gaat oplossen, maar het tot een puzzel maakt waarbij ieder puzzelstukje door het college altijd zo kan worden bijgebogen dat het naar haar welbevinden altijd wel zal passen.

Lees meer: Spreektekst Beleidskader Leefomgeving

Spreektekst BURAP II 2023

Voorzitter, de burap betreft de tussentijdse rapportage van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de afwijkingen in de beleidsuitvoering van het lopende jaar. Daar is tevens een begrotingswijziging aan vast gekoppeld waarmee lopende en meerjarige financiële wijzigingen worden voorgelegd aan PS.
De PVV is van mening dat de begrotingswijzigingen bij een burap enkel betrekking zouden moeten hebben op het lopende begrotingsjaar.

Voorzitter, aan ambitie is er geen gebrek bij deze provincie. Je kunt het zo gek niet verzinnen of GS wil zich ermee bemoeien. Het zou om meerdere redenen beter zijn als de provincie zich beperkt tot het goed uitvoeren van de kerntaken.

Lees meer: Spreektekst BURAP II 2023

Statenvragen over leningen aan gemeenten

Geacht college,

De provincie heeft 2,3 miljard euro aan verstrekte leningen uitstaan (Jaarrekening 2022, bijlagenboek blz. 25-34/ begroting 2024, bijlagenbundel blz 54-60), waarvan 1,7 miljard euro aan decentrale overheden buiten Noord-Brabant, het overgrote deel gemeentes.

Over dit onderwerp heeft de PVV Noord-Brabant de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen over leningen aan gemeenten

Opinieartikel Deelmobiliteit in het landelijk gebied

Bijeenkomst (deel)mobiliteit in het landelijk gebied

Onlangs was er in het provinciehuis de bijeenkomst over (deel)mobiliteit in het landelijk gebied. Een belangrijke bijeenkomst, want er is al jaren sprake van een verschraling van het Openbaar Vervoer in onze provincie, vooral in de kleine kernen. De traditionele buslijnen verdwijnen in rap tempo, vaak door personele problemen, waardoor dorpen steeds meer geïsoleerd raken. Dit heeft grote consequenties, want veel mensen kunnen hierdoor steeds moeilijker van A naar B reizen. Het wordt voor hun steeds lastiger om naar belangrijke afspraken te gaan zoals het werk, het ziekenhuis of simpelweg het afleggen van een familiebezoek. Tijdens de bijeenkomst werden verschillende oplossingen geopperd. Een daarvan was deelmobiliteit.

Lees meer: Opinieartikel Deelmobiliteit in het landelijk gebied

Spreektekst AZC Steenbergen 2023 Maikel Boon

Ik ben trots op Steenbergen. Deze gemeente is tot op heden de enige gemeente geweest die heeft vastgehouden aan haar principes en geen asielzoekers heeft willen opvangen.
In tegenstelling tot andere gemeenten heeft u wel gekozen voor uw eigen inwoners.
Niet vanwege haat naar asielzoekers maar vanwege liefde naar uw eigen inwoners.
Jullie mogen, nee jullie moeten trots zijn op deze moed en vastberadenheid jullie eigen inwoners te beschermen.

Lees meer: Spreektekst AZC Steenbergen 2023 Maikel Boon

PVV Noord-Brabant organiseert vrijdag 29 september een inloopavond in de Weeffabriek in Geldrop voor bezwaarmakers tegen asielopvang De Akert

Beste inwoners van Geldrop,

Uw gemeente heeft een vergunning verstrekt om in de Akert minderjarige asielzoekers te huisvesten.
Tot 2 oktober kunt u bij uw gemeente formeel bezwaar maken tegen dit plan.

De PVV Noord-Brabant wil u graag ondersteunen bij het maken van bezwaar tegen deze asielopvang in uw woonomgeving. Daarom organiseert de PVV Noord-Brabant aanstaande vrijdagavond 29 september van 19.00u tot 21.00u een inloopavond in de Weeffabriek (Wolkamer), Molenstraat 23, 5664 HV Geldrop.

Tijdens deze inloopavond zijn Statenleden van dePVV Noord-Brabant beschikbaar om u tips te geven en te adviseren bij het opstellen van een bezwaarschrift, waarvoor ook modelbrieven voor u beschikbaar zijn.

Wij heten u van harte welkom op deze inloopavond en denken graag met u mee om de huisvesting van asielzoekers in de Akert te voorkomen!
Vragen of meer informatie? Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens de fractie PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem
Fractievoorzitter

Spreektekst Ontwikkelingen omtrent het Regionaal Water en Bodem Programma 2022- 2027

De KWR en het gezwets over de zogenaamde waterkwaliteit, het is gewoon een nieuwe smoes om Nederland te verstikken, net zoals ze dat deden met stikstof. En geloof me, dat gaat onze economie en samenleving keihard raken.

Kijk maar eens naar wat er nu al gebeurt door die stikstofwaanzin. Evenementen worden afgelast, net zoals Offroad Budel en jumping Valkensvaart. En als ze wel doorgaan, moeten ze in een afgezwakte vorm plaatsvinden, zoals de boerendag in Woensdrecht. Het is gewoon belachelijk!

Lees meer: Spreektekst Ontwikkelingen omtrent het Regionaal Water en Bodem Programma 2022- 2027

Statenvragen petitie voor beter vervoer met buslijn 143 naar Tilburg

Geacht college,

Op de site van het ED[1] valt te lezen dat inwoners van Reusel een petitie zijn gestart om de provincie op te roepen iets te doen aan de problemen met lijn 143 Reusel – Tilburg. Volgens de opstellers rijden de bussen minder frequent en vallen ze soms ook uit. Aan de provincie wordt gevraagd om vervoerder Arriva toe te spreken, boetes uit te delen of zelfs een andere vervoerder te zoeken.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen petitie voor beter vervoer met buslijn 143 naar Tilburg

Statenvragen Ondermijning door ambtenaren met connecties naar Extinction Rebellion

In de media komt regelmatig naar voren dat Extinction Rebellion (XR) activisten niet schromen om snelwegen, vliegvelden en privébezit te bezetten of vernielen, en democratische vergaderingen te verstoren. Verontrustend is dat Extinction Rebellion nu actief ambtenaren oproept om deel te nemen aan ondermijnende activiteiten. Reden voor de PVV Noord-Brabant om statenvragen te stellen over dit onderwerp.

De PVV Noord-Brabant wil weten of er sprake is van betrokkenheid van provincieambtenaren bij Extinction Rebellion. De partij wijst ook op de gedragscode voor ambtenaren van de Provincie, waarin staat dat privécontacten met groeperingen die normen en wetten overtreden als ongewenst worden beschouwd. Maikel Boon, woordvoerder ondermijning namens de PVV Noord-Brabant, onderstreept het belang van deze kwestie: "XR-activisten hebben herhaaldelijk democratische bijeenkomsten verstoord en illegale acties ondernomen, zoals het bezetten en vernielen van snelwegen, luchthavens en particulier eigendom. Deze acties, vermomd als 'burgerlijke ongehoorzaamheid', zijn niet alleen in strijd met de wet, maar ondergraven ook de fundamenten van onze democratie." 

Lees meer: Statenvragen Ondermijning door ambtenaren met connecties naar Extinction Rebellion

Statenvragen Advies onafhankelijk kwartiermaker over haalbaarheid Brabantse stallendeadline

De PVV Noord-Brabant slaat alarm over de zorgelijke situatie waarin boeren verkeren die vooroplopen in de ontwikkeling van baanbrekende stalsystemen. Zij worden geconfronteerd met een buitengewoon complexe regelgeving, terwijl zij simpelweg hun gezonde boerenverstand willen gebruiken.

Het huidige beleid lijkt eerder een politiek spel dan een praktisch werkbare oplossing, waarbij onze boeren nu gedwongen worden om te kiezen voor luchtwassers, die niets anders doen dan ammoniak uit de lucht zuiveren. Maar onze boeren weten beter - zij streven naar innovatieve stalsystemen die de bron aanpakken.

Lees meer: Statenvragen Advies onafhankelijk kwartiermaker over haalbaarheid Brabantse stallendeadline

Statenvragen Toelating van Renure op provinciale gronden

De PVV Noord-Brabant roept op tot het toestaan van Renure als een natuurlijk alternatief voor kunstmest op provinciale landbouwgronden.

In het recent gepubliceerde bestuursakkoord van de provincie staat vermeld: "Wij moedigen het gebruik aan van natuurlijke of mechanische gewasbeschermingsmethoden en streven ernaar chemische gewasbescherming zoveel mogelijk te verminderen. Als provincie willen we het goede voorbeeld geven en daarom gaan we onze pachtvoorwaarden voor provinciale gronden verduurzamen door het gebruik van kunstmest en chemische gewasbescherming niet langer toe te staan."

Lees meer: Statenvragen Toelating van Renure op provinciale gronden

PVV Noord-Brabant uit bezorgdheid over annulering Offroad Budel door Stikstofwaanzin

De Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant (PVV) uit haar diepe bezorgdheid over de annulering van het internationale 4x4-evenement Offroad Budel, ten gevolge van de verstikkende stikstofregelgeving. De organisatie heeft met grote spijt moeten besluiten om de komende editie af te gelasten, allemaal vanwege doorgeschoten milieuregels, wat wederom leidt tot het verlies van een belangrijk cultureel evenement.

Het evenement, dat jaarlijks duizenden enthousiaste bezoekers naar Brabant trekt en na 8 succesvolle eerdere edities een cruciale culturele waarde heeft verworven, wordt nu geofferd op het altaar van bureaucratie en overregulering.

Lees meer: PVV Noord-Brabant uit bezorgdheid over annulering Offroad Budel door Stikstofwaanzin

Spreektekst Bestuursakkoord 2023-2027

Voorzitter. Dit wollige, vage en daardoor ongrijpbare bestuursakkoord “Samen maken we Brabant” draagt de drammerige overheidsmaakbaarheid al in haar naam, en toont bovendien haar regenteske narcisme, met name in de zin:

“Met een open, stabiele en zelfbewuste manier van besturen, beogen wij Brabant toekomstbestendig te ontwikkelen, maar ook het vertrouwen van onze bevolking in de politiek weer terug te winnen.” (p. 7)

Het vertrouwen van onze bevolking in de politiek terugwinnen zal met dit bestuursakkoord en deze coalitie niet lukken. Bij de PS-verkiezingen heeft de Brabantse kiezer duidelijk voor een ándere koers gekozen.

Lees meer: Spreektekst Bestuursakkoord 2023-2027

PVV Noord-Brabant: Bergse Weervisserij mag niet verloren gaan

Bij de komende vergadering van de Provinciale Staten van Noord-Brabant op 8 september 2023, gaat de PVV Noord-Brabant, een motie indienen om de eeuwenoude Bergse weervisserij te behouden. Deze visserijtechniek, die haar oorsprong vindt in Nederland, met name in het Markiezaat van Bergen op Zoom, wordt nu bedreigd door de sterke afname van de ansjovispopulatie in de Oosterschelde sinds 2020, en de PVV is vastberaden om dit culturele erfgoed te beschermen.

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Bergse Weervisserij mag niet verloren gaan

PERSBERICHT: PVV Noord-Brabant dient Motie Tegen Ondermijning door Extinction Rebellion

Aanstaande vrijdag zal PVV Noord-Brabant de motie "Tegen Ondermijning door Extinction Rebellion" indienen tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. De motie roept op tot een grondig onderzoek naar de overeenstemming tussen het aansluiten bij of steunen van Extinction Rebellion door provinciale ambtenaren en de gedragscode van de provincie, om vast te stellen of dit in strijd is met de integriteitsnormen. Deze stap is met name relevant gezien de recente oproepen van Extinction Rebellion aan ambtenaren om zich bij hun beweging aan te sluiten[1].

Lees meer: PERSBERICHT: PVV Noord-Brabant dient Motie Tegen Ondermijning door Extinction Rebellion

Statenvragen vangrails langs N65

Geacht college,

De N65 bij Tilburg/Berkel-Enschot heeft de afgelopen tijd helaas weer slachtoffers gemaakt. Twee automobilisten verloren hun leven nadat ze na een ongeluk tegen een boom zijn beland.[1][2] De N65 kent hier een laanstructuur en de bomen staan vlak langs de weg. Maar helaas is er op dit traject geen vangrail, terwijl juist een vangrail wellicht dit leed had kunnen voorkomen.

De PVV Noord-Brabant heeft daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen vangrails langs N65

Statenvragen Lichthinder door Ledschermen langs A59 bij Geffen

Geacht college,

Afgelopen mei viel op de website van het BD te lezen dat het college in Oss van plan was om medewerking te verlenen aan het realiseren van twee gigantische ledschermen op 40 meter hoogte langs de A59 bij Oss, dit tegen het advies van de eigen ambtenaren in.[1] Inmiddels is het duidelijk dat de gemeente op 22 juni de Omgevingsvergunning heeft verleend voor de plaatsing van de 40 meter hoge ledschermen.[2]

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Lichthinder door Ledschermen langs A59 bij Geffen