Statenvragen Imkersverenigingen starten Task Force tegen moordzuchtige Aziatische hoornaar

Geacht college,

Deze week heeft het Imkersoverleg, een samenwerking van Nederlandse imkersverenigingen, de Taskforce Aziatische hoornaar gelanceerd. De Aziatische hoornaar is een ernstige bedreiging voor zowel de Nederlandse biodiversiteit als de fruitteelt, omdat deze insecten zoals honingbijen en wilde bijen aanvalt en opeet. Het Imkersoverleg merkt op dat de provincies te langzaam handelen en niet voldoende urgentiebesef tonen om deze dreiging aan te pakken.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Imkersverenigingen starten Task Force tegen moordzuchtige Aziatische hoornaar

Statenvragen Vangrail knooppunt Empel

Geacht college,

De vermissing van Sanne en Hebe hield heel het land in oktober vorig jaar dagen bezig. Na grootschalige zoekacties werd de auto van Sanne uiteindelijk gevonden in het water naast knooppunt Empel. Ze bleken van de weg te zijn geraakt en te zijn verongelukt, waarmee hun vermissingszaak tot een dramatisch slot kwam. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog altijd een raadsel, maar wat we wel weten is dat in de betreffende bocht op het knooppunt geen vangrail staat. Als er wel een vangrail aanwezig was geweest, was in ieder geval waarschijnlijk voorkomen dat Sanne en Hebe van de weg hadden kunnen raken. In de Tweede Kamer is middels moties en Kamervragen aandacht gevraagd voor het ontbreken van vangrails op deze plek, maar ook de familie van Sanne is nadrukkelijk met deze kwestie bezig.[1]

Lees meer: Statenvragen Vangrail knooppunt Empel

Statenvragen Stikstof drukt op Woensdrecht

Geacht college,

In een artikel van BN de Stem wordt geschetst dat het zogenaamde stikstofprobleem in Woensdrecht blijft bestaan, zelfs zonder stikstofuitstoot van agrariërs en bouwprojecten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor boeren, maar ook voor andere activiteiten. Zit een project boven de grenswaarde, dan mag er in de omgeving niets meer qua stikstofuitstoot, ook niet van de rechter. Zelfs een amateur wielerwedstrijd mag niet doorgaan, omdat de volgauto's te veel uit zouden stoten.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Stikstof drukt op Woensdrecht

Statenvragen Verspreiding glasdeeltjes van zonnepanelen na branden

Geacht college,

De afgelopen week zijn op meerdere plekken in Brabant grootschalige branden geweest in panden met zonnepanelen op de daken. Bij deze branden is de wijde omtrek vervuild geraakt met glasdeeltjes van de verbrande panelen dat door de wind is verspreid . Dit is in het verleden vaker voorgekomen .

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Verspreiding glasdeeltjes van zonnepanelen na branden

Statenvragen aflasten Paardensportevenement Driving Valkenswaard vanwege stikstof

Geacht college,

Het paardensportevenement Driving Valkenswaard gaat dit jaar niet door vanwege de strengere milieuregels rondom stikstof. De organisatie heeft besloten om de komende editie af te gelasten omdat het mogelijk niet op tijd lukt om de benodigde vergunningen en ontheffingen te verkrijgen.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen aflasten Paardensportevenement Driving Valkenswaard vanwege stikstof

Statenvragen Toevoegen van Nederlandse landgoederen van particulieren aan Vlaams Nationaal Park

Geacht college,

Het Grenspark Kalmthoutse Heide werkt momenteel aan een masterplan om erkend te worden als Vlaams Nationaal Park. Echter, het betrekken van Nederlandse landgoederen van particulieren zonder overleg is niet acceptabel.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Toevoegen van Nederlandse landgoederen van particulieren aan Vlaams Nationaal Park

Statenvragen Kritiek op Brabants plan landelijk gebied (BPLG)

Geacht college,

Het Rijk heeft in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied aan iedere provincie verzocht om een provinciaal gebiedsprogramma op te stellen, als uitwerking van dit overkoepelende Nationaal Programma. In Brabant heet dit het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). De provincie heeft de Brabantse partners benaderd om middels werksessies mee te werken aan de invulling van het BPLG. Dit alles gebeurt met een zeer korte deadline en het hele proces van de werksessies doorkruist de totstandkoming van de “gebiedsgerichte aanpak” (GGA) in Brabant, die pas net begonnen is. De ZLTO heeft middels een persverklaring stevige kritiek op de BPLG geuit.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Kritiek op Brabants plan landelijk gebied (BPLG)

Statenvragen Klimaatextremisten bezetten Eindhoven Airport

Geacht college,

Op zaterdag 24 maart jl. was het de extremistische klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) gelukt om, na het doorknippen van hekken, het terrein van Eindhoven Airport illegaal te betreden.[1] De activisten meenden hun protestactie te moeten voeren op een verboden terrein, waarmee ze de veiligheid van het vliegveld in gevaar brachten. Ook werden vluchten door de acties vertraagd of zelfs geannuleerd. De CEO Eindhoven Airport heeft in een uitgebreid persbericht op de website[2] laten weten de opvatting van Extinction Rebellion te delen dat de luchtvaart net zoals andere sectoren (snel) moet verduurzamen.[3]

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Klimaatextremisten bezetten Eindhoven Airport

Statenvragen bezoekerscentrum Britse en Canadese erevelden Bergen op Zoom

Opnieuw is de bouw van het bezoekerscentrum Britse en Canadese erevelden aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom vertraagd. Ditmaal vanwege financieringsproblemen en vergunningprocedures. Voor de PVV Noord-Brabant is het onacceptabel dat de bouw van het bezoekerscentrum stil komt te liggen. Statenlid Maikel Boon: "Het is voor ons van groot belang dat de herdenking van de gevallen soldaten niet wordt vergeten en hun offer wordt herdacht. De provincie heeft in 2022 ook al een subsidie voor de bouw verleend en we kunnen het nu niet laten gebeuren dat alles op losse schroeven komt te staan, dat zou een zeer slecht signaal zijn."

Lees meer: Statenvragen bezoekerscentrum Britse en Canadese erevelden Bergen op Zoom

PERSBERICHT: Verkiezingsborden PVV gestolen in Bergen op Zoom

Alle verkiezingsborden van de PVV Noord-Brabant zijn afgelopen week voor de derde keer gestolen in Bergen op Zoom. De borden aan de Markiezaatweg en op de Bergse Plaat zijn allen gestolen, terwijl borden van andere partijen ongemoeid waren gelaten.

Statenlid Maikel Boon: "Ik kon mijn ogen eerst niet geloven nadat ze op meerdere plekken gestolen waren. Ook nadat we de borden opnieuw hadden geplaatst, waren ze binnen no time weer weg. Het is te triest voor woorden dat iemand geen respect kan opbrengen voor ons campagnemateriaal en het steeds steelt. Het is prima als mensen geen fan van ons zijn, maar je blijft van de eigendommen van anderen af."

Lees meer: PERSBERICHT: Verkiezingsborden PVV gestolen in Bergen op Zoom

PERSBERICHT: FNV West-Brabant weigert PVV bij verkiezingsdebat

Pure discriminatie en een belediging van de democratie. Zo typeert de PVV Noord-Brabant het besluit van FNV West-Brabant om de PVV Noord-Brabant te weren bij hun verkiezingsdebat op 10 maart aanstaande.

De Brabantse PVV had al geen uitnodiging voor het debat mogen ontvangen en na navraag te hebben gedaan of deze uitnodiging wellicht door een misverstand niet in goede orde was ontvangen, liet de West-Brabantse afdeling van de FNV schriftelijk weten dat van een misverstand geen sprake is en dat de PVV bewust niet is uitgenodigd.

Lees meer: PERSBERICHT: FNV West-Brabant weigert PVV bij verkiezingsdebat

Spreektekst Vaststellen Interim omgevingsverordening - regelwijziging 4

Het stikstofbeleid kunnen we zien als de “nieuwe kleren van de keizer”. Eén persoon roept dat het slecht gaat met onze natuur en daarna schreeuwt heel links Nederland ook dat het slecht gaat met de natuur. Maar net als bij de keizer zonder kleren moet iemand durven opstaan en de waarheid verkondigen. De PVV staat op tegen het stikstofsprookje, omdat het juist goed gaat met de natuur in Brabant.

Maar omdat we onhaalbare doelen hebben geformuleerd gaat het op papier zogenaamd slecht met de natuur.

Lees meer: Spreektekst Vaststellen Interim omgevingsverordening - regelwijziging 4

Spreektekst Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek

Voorzitter,
Dit voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek had beter een voorgekookt besluit kunnen heten. Reeds lang van tevoren aangekondigd en afgestemd op “ontwikkeldagen” met vastlegging van regionale afspraken. Voor iedereen was dit besluit voorzienbaar en kon hier dus ruimschoots op anticiperen. Dus welk risico wordt er nog eigenlijk afgewend met dit voorbereidingsbesluit, wat – zoals ook aangegeven in de themavergadering – “too little, too late is”?

Lees meer: Spreektekst Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek

Spreektekst actuele motie Natuurdoelanalyses

Vz, het college van VVD, CDA, D66 en de linkse luchtbel zet Brabant op slot.

Het college heeft hier een totaal rigide dwangbevel en stikstofbloedbad opgelegd aan Brabant om aan hun heilige stalorders van de EU te voldoen. De EU-doelen voor natuur en stikstof moeten kost wat kost gehaald worden: reden te meer om ons los te maken van dat Brusselse gekkenhuis.

Maar waarom deze haast? Waarom harder op zaken vooruit lopen dan andere provincies? Brabant is de énige provincie die nu zo’n totaalstap – of totalitaire stap – zet.

Lees meer: Spreektekst actuele motie Natuurdoelanalyses

Spreektest Normenkader ten behoeve van de accountantscontrole 2022

Voorzitter, het normenkader is het geheel van wetten, kaders en verordeningen die relevant worden geacht voor de accountantscontrole. Dat betreft sowieso wetgeving en provinciale verordeningen die de rechtmatigheid binnen de context van de financiële accountantscontrole raken. Maar uiteindelijk is het aan PS om dit kader vast te stellen. Als PS van oordeel zijn dat er nog regelingen zijn die ook voor de controle in beeld zouden moeten zijn, zoals eigen beleid van GS, bijvoorbeeld in het licht van controlespeerpunten of aandachtspunten, dan kunnen PS die opnemen. Het moet niet, het kan wel.

Lees meer: Spreektest Normenkader ten behoeve van de accountantscontrole 2022

Spreektekst Afsprakenkader toekomstige kapitaalbehoefte Enexis en eenmalige dividenduitkering Fudura

Het huidige elektriciteitsnetwerk zoals het er nu ligt is in de afgelopen 70 jaar opgebouwd. Dat het netwerk in de komende 20 jaar verdubbeld moet worden is puur te wijten aan overheids- en provinciaal beleid.

De volgende beleidsmatige keuzes hebben de problemen op het elektriciteitsnet veroorzaakt:

Lees meer: Spreektekst Afsprakenkader toekomstige kapitaalbehoefte Enexis en eenmalige dividenduitkering Fudura

Spreektekst Verzamelbesluit begrotingswijziging

Voorzitter, voor ons ligt een voorstel om nog snel even wat financiële zaken af te tikken.

Het financiële mandaat van PS wordt al enkele jaren onrecht aangedaan door een nonchalante werkwijze. Als GS voor een nieuw idee of project geld wil uitgeven sturen ze een statenmededelinkje naar PS. PS wordt dan geacht te hebben ingestemd met dat idee als er niemand piept, of, als in een themabijeenkomst die geen enkel wettelijk mandaat kent, geen bezwaren rijzen. Het voteren van budgetten gebeurt dan vervolgens pas achteraf via een begrotingswijziging.

Lees meer: Spreektekst Verzamelbesluit begrotingswijziging

PVV Noord-Brabant: Boeren met Keurmerk Farmer Friendly belonen

De PVV Noord-Brabant dient vrijdag bij de behandeling van de wijziging van de Brabantse omgevingsverordening een amendement in dat veehouders die vallen onder het keurmerk Farmer Friendly beloont voor hun inspanningen voor een eerlijkere markt, door de strenge Brabantse emissie-eisen voor stallen niet op deze veehouders van toepassing te laten zijn.

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Boeren met Keurmerk Farmer Friendly belonen

Spreektekst Vaststellen Interim omgevingsverordening regelwijziging-4

Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen. Maar dit college kiest ervoor om bewust stuurloos rond te blijven dobberen.
Waarom heeft Brabant dankzij de VVD, CDA en D66 de strengste stikstofregels van heel Nederland voor onze boeren? Omdat deze partijen de grond van onze boeren willen hebben. Ze jagen onze boerenfamilies van hun land om woningen te bouwen voor de aanhoudende immigratie. Dit is de vervangingsmigratie. Ze willen juist dat boerenbedrijven gaan omvallen. Ook al roept de provincie dat ze zogenaamd voor innovatie zijn, wanneer een boer met iets innovatiefs komt, geven ze niet thuis. Dan gaan ze de boer juist tegenwerken. Want het doel van de elite is om de meeste boerenbedrijven te laten stoppen en de boeren die wel kunnen overleven, die zo arm te maken dat ze volledig afhankelijk zijn van de staat, supermarktketens en banken.

Lees meer: Spreektekst Vaststellen Interim omgevingsverordening regelwijziging-4