Spreektekst Burap I 2023

Voorzitter, ik ben nog aan het bijkomen van mijn verbazing over de inbreng van PvdA. PvdA wil de lijst subsidieverstrekkingen niet meer vaststellen of zelfs helemaal niet meer zien. Eigenlijk stelt de PvdA dus dat ze nóg meer beleid en geld op afstand willen zetten en aan de controle van de volksvertegenwoordiging onttrekken.

Ik wil de collega's van de PvdA een suggestie meegeven t.a.v. hun signaal dat ze niet weten wat ze met de subsidielijst moeten. Statenleden kunnen in het kader van hun controlerende taak informatie of documenten opvragen, of kritische vragen stellen. Zomaar een suggestie voorzitter.

Lees meer: Spreektekst Burap I 2023

Spreektekst jaarrekening 2022

Voorzitter, de oplevering van het accountantsverslag 2022 was flink vertraagd, onder meer vanwege het dossier Lightyear. Maar eerst een andere bespiegeling.

De informatiehuishouding van de Provincie is niet op orde.

Denk daarbij aan informatievoorziening en archivering in brede zin: dossiers zijn niet compleet en informatie opleveren verloopt moeizaam. Voortgang op de implementatie van de Wet Open Overheid is ronduit minimalistisch te noemen, of er wordt zelfs helemaal niet aan voldaan, zoals het verplicht publiceren van alle verstrekte documenten bij een WOO-verzoek. Dat punt heb ik vorig jaar al aangehaald trouwens. Verder is het verwerkingsregister niet compleet en actueel, ondanks dat ik daar een half jaar geleden ook al naar gevraagd heb. Voorzitter we hebben het hier over basale wettelijke taken die gewoon op orde moeten zijn. Ik hoor graag waarom het college dit niet op orde heeft.

Lees meer: Spreektekst jaarrekening 2022

Statenvragen Tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens in Brabant

Geacht college,

Er is in Brabant een ernstig tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Dat blijkt uit een rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er zijn momenteel in Brabant 2289 parkeerplaatsen en dat is een tekort van 776 parkeerplaatsen. En de verwachting is dat dat tekort in 2040 bijna is verdubbeld. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, want vrachtwagenchauffeurs parkeren nu bijvoorbeeld hun vrachtwagens op de vluchtstrook wat tot levensgevaarlijke situaties leidt. Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) maakt zich zorgen, want de chauffeurs moeten zich houden aan de wettelijke rij- en rusttijden maar er zijn nu te weinig rustplaatsen om dit te kunnen faciliteren. Vrachtwagenchauffeurs klagen vooral over de A67 waar het volgens hun “één grote chaos is”.

Lees meer: Statenvragen Tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens in Brabant

Spreektekst Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening

Voorzitter, uit de beantwoording van technische vragen blijkt dat de oorspronkelijke beleidsdoelstellingen van de inmiddels opgeheven Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij TOM in dit exploitatieplan ongewijzigd blijven. Ten opzichte van de TOM heeft onze PVV-fractie altijd een consistente lijn aangehouden, zowel inhoudelijk ten aanzien van het glastuinbouwbeleid als het financiële plaatje. Van gedwongen concentratie van glastuinbouw op een locatie als het AFC West-Brabant achten we onwenselijk, tuinbouwers moeten ook in hun eigen omgeving ruimte houden voor tuinbouwkassen.

Lees meer: Spreektekst Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening

Sprektekst kadernota en ontwerpbegroting Hollandse Waterlinies

Voorzitter,

Bij de jaarstukken van de GR ontbreekt de controleverklaring en deze blijkt desgevraagd nog niet beschikbaar te zijn. Hiervan kunnen we als PS dus geen kennis nemen, maar ook eventuele gevolgen voor de begroting niet op z’n merites beoordelen en betrekken in een zienswijze. Deelt de gedeputeerde onze mening dat hierdoor dit stuk vandaag eigenlijk niet behandeld kan worden? Wanneer kunnen we de controleverklaring verwachten en hoe kan PS dan eventueel nog in stelling komen?

Lees meer: Sprektekst kadernota en ontwerpbegroting Hollandse Waterlinies

Statenvragen Help boeren met hardheidsclausule vooruit

Geacht college,

Er bereiken onze fractie signalen dat Brabantse boeren die vanuit de provincie een hardheidsclausule op bepalingen uit de IOV hebben gekregen nog steeds vastlopen in hun bedrijfsvoering. Door de verkregen hardheidsclausule wordt bij deze boeren de verwachting gewekt dat zij met hun innovatieve stalsystemen aan de slag kunnen, maar in de praktijk blijken zij nog steeds tegen starre regelgeving aan te botsen.

Onze fractie heeft eerder technische vragen[1] gesteld om de situatie rondom de hardheidsclausule te verhelderen, maar het verhaal van de boeren noopt ons tot de volgende vervolgvragen:

Lees meer: Statenvragen Help boeren met hardheidsclausule vooruit

Statenvragen Aanpak onveilige N615

Geacht college,

In Laarbeek klinkt de roep om de N615 tussen Aarle-Rixtel en Gerwen aan te pakken in het kader van de verkeersveiligheid steeds luider.[1] Dit deel van de N615 wordt geteisterd door vele ernstige ongelukken en vooral het kruispunt bij de Deense Hoek in Lieshout is berucht. Nu liggen er plannen om dit deel veiliger te maken, o.a. door het aanleggen van een verkeersveilige rotonde waar de gemeente en de provincie ook geld voor hebben gereserveerd, maar stikstof gooit roet in het eten.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Aanpak onveilige N615

Statenvragen Winsten naar het buitenland en belastingontwijking XXL-distributiecentra

Geacht college,

Onderzoek van Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem heeft middels uitgebreide reportage[1][2] dubieuze verrijkingspraktijken en mogelijk grootschalige belastingontwijkingsconstructies aan het licht gebracht over de XXL-logistiek.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Winsten naar het buitenland en belastingontwijking XXL-distributiecentra

Statenvragen Imkersverenigingen starten Task Force tegen moordzuchtige Aziatische hoornaar

Geacht college,

Deze week heeft het Imkersoverleg, een samenwerking van Nederlandse imkersverenigingen, de Taskforce Aziatische hoornaar gelanceerd. De Aziatische hoornaar is een ernstige bedreiging voor zowel de Nederlandse biodiversiteit als de fruitteelt, omdat deze insecten zoals honingbijen en wilde bijen aanvalt en opeet. Het Imkersoverleg merkt op dat de provincies te langzaam handelen en niet voldoende urgentiebesef tonen om deze dreiging aan te pakken.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Imkersverenigingen starten Task Force tegen moordzuchtige Aziatische hoornaar

Statenvragen Vangrail knooppunt Empel

Geacht college,

De vermissing van Sanne en Hebe hield heel het land in oktober vorig jaar dagen bezig. Na grootschalige zoekacties werd de auto van Sanne uiteindelijk gevonden in het water naast knooppunt Empel. Ze bleken van de weg te zijn geraakt en te zijn verongelukt, waarmee hun vermissingszaak tot een dramatisch slot kwam. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog altijd een raadsel, maar wat we wel weten is dat in de betreffende bocht op het knooppunt geen vangrail staat. Als er wel een vangrail aanwezig was geweest, was in ieder geval waarschijnlijk voorkomen dat Sanne en Hebe van de weg hadden kunnen raken. In de Tweede Kamer is middels moties en Kamervragen aandacht gevraagd voor het ontbreken van vangrails op deze plek, maar ook de familie van Sanne is nadrukkelijk met deze kwestie bezig.[1]

Lees meer: Statenvragen Vangrail knooppunt Empel

Statenvragen Stikstof drukt op Woensdrecht

Geacht college,

In een artikel van BN de Stem wordt geschetst dat het zogenaamde stikstofprobleem in Woensdrecht blijft bestaan, zelfs zonder stikstofuitstoot van agrariërs en bouwprojecten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor boeren, maar ook voor andere activiteiten. Zit een project boven de grenswaarde, dan mag er in de omgeving niets meer qua stikstofuitstoot, ook niet van de rechter. Zelfs een amateur wielerwedstrijd mag niet doorgaan, omdat de volgauto's te veel uit zouden stoten.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Stikstof drukt op Woensdrecht

Statenvragen Verspreiding glasdeeltjes van zonnepanelen na branden

Geacht college,

De afgelopen week zijn op meerdere plekken in Brabant grootschalige branden geweest in panden met zonnepanelen op de daken. Bij deze branden is de wijde omtrek vervuild geraakt met glasdeeltjes van de verbrande panelen dat door de wind is verspreid . Dit is in het verleden vaker voorgekomen .

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Verspreiding glasdeeltjes van zonnepanelen na branden

Statenvragen aflasten Paardensportevenement Driving Valkenswaard vanwege stikstof

Geacht college,

Het paardensportevenement Driving Valkenswaard gaat dit jaar niet door vanwege de strengere milieuregels rondom stikstof. De organisatie heeft besloten om de komende editie af te gelasten omdat het mogelijk niet op tijd lukt om de benodigde vergunningen en ontheffingen te verkrijgen.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen aflasten Paardensportevenement Driving Valkenswaard vanwege stikstof

Statenvragen Toevoegen van Nederlandse landgoederen van particulieren aan Vlaams Nationaal Park

Geacht college,

Het Grenspark Kalmthoutse Heide werkt momenteel aan een masterplan om erkend te worden als Vlaams Nationaal Park. Echter, het betrekken van Nederlandse landgoederen van particulieren zonder overleg is niet acceptabel.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Toevoegen van Nederlandse landgoederen van particulieren aan Vlaams Nationaal Park

Statenvragen Kritiek op Brabants plan landelijk gebied (BPLG)

Geacht college,

Het Rijk heeft in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied aan iedere provincie verzocht om een provinciaal gebiedsprogramma op te stellen, als uitwerking van dit overkoepelende Nationaal Programma. In Brabant heet dit het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). De provincie heeft de Brabantse partners benaderd om middels werksessies mee te werken aan de invulling van het BPLG. Dit alles gebeurt met een zeer korte deadline en het hele proces van de werksessies doorkruist de totstandkoming van de “gebiedsgerichte aanpak” (GGA) in Brabant, die pas net begonnen is. De ZLTO heeft middels een persverklaring stevige kritiek op de BPLG geuit.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Kritiek op Brabants plan landelijk gebied (BPLG)

Statenvragen Klimaatextremisten bezetten Eindhoven Airport

Geacht college,

Op zaterdag 24 maart jl. was het de extremistische klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) gelukt om, na het doorknippen van hekken, het terrein van Eindhoven Airport illegaal te betreden.[1] De activisten meenden hun protestactie te moeten voeren op een verboden terrein, waarmee ze de veiligheid van het vliegveld in gevaar brachten. Ook werden vluchten door de acties vertraagd of zelfs geannuleerd. De CEO Eindhoven Airport heeft in een uitgebreid persbericht op de website[2] laten weten de opvatting van Extinction Rebellion te delen dat de luchtvaart net zoals andere sectoren (snel) moet verduurzamen.[3]

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Klimaatextremisten bezetten Eindhoven Airport

Statenvragen bezoekerscentrum Britse en Canadese erevelden Bergen op Zoom

Opnieuw is de bouw van het bezoekerscentrum Britse en Canadese erevelden aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom vertraagd. Ditmaal vanwege financieringsproblemen en vergunningprocedures. Voor de PVV Noord-Brabant is het onacceptabel dat de bouw van het bezoekerscentrum stil komt te liggen. Statenlid Maikel Boon: "Het is voor ons van groot belang dat de herdenking van de gevallen soldaten niet wordt vergeten en hun offer wordt herdacht. De provincie heeft in 2022 ook al een subsidie voor de bouw verleend en we kunnen het nu niet laten gebeuren dat alles op losse schroeven komt te staan, dat zou een zeer slecht signaal zijn."

Lees meer: Statenvragen bezoekerscentrum Britse en Canadese erevelden Bergen op Zoom

PERSBERICHT: Verkiezingsborden PVV gestolen in Bergen op Zoom

Alle verkiezingsborden van de PVV Noord-Brabant zijn afgelopen week voor de derde keer gestolen in Bergen op Zoom. De borden aan de Markiezaatweg en op de Bergse Plaat zijn allen gestolen, terwijl borden van andere partijen ongemoeid waren gelaten.

Statenlid Maikel Boon: "Ik kon mijn ogen eerst niet geloven nadat ze op meerdere plekken gestolen waren. Ook nadat we de borden opnieuw hadden geplaatst, waren ze binnen no time weer weg. Het is te triest voor woorden dat iemand geen respect kan opbrengen voor ons campagnemateriaal en het steeds steelt. Het is prima als mensen geen fan van ons zijn, maar je blijft van de eigendommen van anderen af."

Lees meer: PERSBERICHT: Verkiezingsborden PVV gestolen in Bergen op Zoom

PERSBERICHT: FNV West-Brabant weigert PVV bij verkiezingsdebat

Pure discriminatie en een belediging van de democratie. Zo typeert de PVV Noord-Brabant het besluit van FNV West-Brabant om de PVV Noord-Brabant te weren bij hun verkiezingsdebat op 10 maart aanstaande.

De Brabantse PVV had al geen uitnodiging voor het debat mogen ontvangen en na navraag te hebben gedaan of deze uitnodiging wellicht door een misverstand niet in goede orde was ontvangen, liet de West-Brabantse afdeling van de FNV schriftelijk weten dat van een misverstand geen sprake is en dat de PVV bewust niet is uitgenodigd.

Lees meer: PERSBERICHT: FNV West-Brabant weigert PVV bij verkiezingsdebat

Spreektekst Vaststellen Interim omgevingsverordening - regelwijziging 4

Het stikstofbeleid kunnen we zien als de “nieuwe kleren van de keizer”. Eén persoon roept dat het slecht gaat met onze natuur en daarna schreeuwt heel links Nederland ook dat het slecht gaat met de natuur. Maar net als bij de keizer zonder kleren moet iemand durven opstaan en de waarheid verkondigen. De PVV staat op tegen het stikstofsprookje, omdat het juist goed gaat met de natuur in Brabant.

Maar omdat we onhaalbare doelen hebben geformuleerd gaat het op papier zogenaamd slecht met de natuur.

Lees meer: Spreektekst Vaststellen Interim omgevingsverordening - regelwijziging 4