Spreektekst Beleidskader landbouw en voedsel

De VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA zijn al jaren bezig om de Brabantse boeren kapot te maken. Maar blijkbaar gaat het bestrijden van  onze boeren niet snel genoeg, er moet een tandje bij, en dat tandje erbij, is dit lugubere beleidskader.

Dankzij de steun van VVD en CDA geen toekomst meer is voor boeren in Brabant. Er is slecht nog één optie en dat is oprotten.

Boeren moeten van de VVD en het CDA oprotten, ze kunnen nu nog vrijwillig stoppen anders worden ze onteigend en staan ze met hun gezin op straat.

Lees meer: Spreektekst Beleidskader landbouw en voedsel

Spreektekst hoogspanningsstation Tilburg

Voorzitter,

Zoals aangekondigd in de themacommissie over dit onderwerp kom ik vandaag met een amendement met een negatieve zienswijze richting het Rijk. Dat dit hoogspanningsstation het paard achter de wagen spannen is zolang er tegelijkertijd volop wordt ingezet op netcapaciteitslurpende wind- en zonprojecten, werd afgelopen week andermaal duidelijk toen het ED meldde dat het elektriciteitsnet rond Eindhoven de vraag naar stroom niet meer aankan, er is geen netcapaciteit meer voor nieuwe zakelijke aansluitingen. Het ED stelt hierover als oorzaak: “ Dat gebeurt ook omdat het net niet is berekend op de enorme toename van zonne- en windparken. ,,Omdat uitbreiden jaren duurt, is het heel lastig daar tijdig op voor te sorteren.” (*)

Lees meer: Spreektekst hoogspanningsstation Tilburg

Statenvragen Ontwikkeling innovatieve stalsystemen staakt

Geacht college,

Onze Brabantse veehouders luiden de noodklok. De ontwikkeling van innovatieve stalsystemen, die nodig zijn in Noord-Brabant om aan de verscherpte eisen qua ammoniakuitstoot te kunnen voldoen, lopen fikse vertraging op.[1] Dit alles heeft te maken trage vergunningverlening enerzijds en met sterk opgelopen prijzen van bouwmaterialen en de beschikbaarheid van producten anderzijds. Hierdoor zijn de (rijks)subsidies die verstrekt worden om de innovatieve systemen te ontwikkelen ook niet meer toereikend.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Ontwikkeling innovatieve stalsystemen staakt

Statenvragen inzake Foutieve ambtseed

Geachte commissaris,

Naar aanleiding van de recente gemeenteraadsverkiezingen zijn 30 maart jl. overal in onze provincie nieuwe raadsleden geïnstalleerd. De PVV Noord-Brabant heeft geconstateerd dat in meerdere gemeenten raadsleden bij het afleggen van de eed het woord ‘God’ hebben vervangen door ‘allah’[1][2]. In de gemeente Bergen op Zoom merkte burgemeester Petter zelfs op dat bij de eed in plaats van God ook allah aangeroepen mocht worden.[3]

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen inzake Foutieve ambtseed

Spreektekst themabijeenkomst Concept beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Voedsel gaat onbetaalbaar worden. De prijzen van grondstoffen, kunstmest en energie stijgen elke dag met tientallen procenten. Boeren gaan hierdoor minder produceren waardoor er voedseltekorten gaan ontstaan. Door het aankomende voedseltekort gaan de prijzen omhoogschieten. Daarna is het een kwestie voordat uw boodschappen véél duurder gaan worden.

Zo rijst de prijs van tarwe de pan uit, het goedkoopste brood gaat straks ruim boven de 5 euro kosten.

Lees meer: Spreektekst themabijeenkomst Concept beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Statenvragen Meer fijnstof door elektrische auto’s

Geacht college,

Volgens een bericht op de website van het Brabants Dagblad[1] is het mogelijk dat elektrische auto’s meer wegdekslijtage veroorzaken en daarmee ook veel fijnstof. Ook een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat brandstofmotoren van na 2010 nagenoeg geen fijnstof meer uitstoten, ook dieselverkeer niet[2], grafisch weergegeven in de grafiek van het PBL:

fijnstomemissie

Hierover heeft de PVV-fractie de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Meer fijnstof door elektrische auto’s

Spreektekst Omgevingsverordening Noord-Brabant

Met de nu voorliggende omgevingsverordening wordt het pad geplaveid richting de afgrond waar dit provinciebestuur onze veehouders indrijft. In de aan deze Statenvergadering voorafgaande commissievergaderingen hebben we de noodkreten van innovatieve agrarische ondernemers duidelijk gehoord, dit aan gedeputeerde Ronnes voorgelegd maar het hele college van GS geeft nog steeds geen krimp. Het plan wat CDA gedeputeerde op 18 februari aankondigde voor ‘Toekomstbestendige stallen 2024’ bevat totaal geen realistische scenario’s voor onze boeren. Het komt neer op vier verschillende varianten van stoppen: direct stoppen, uitfaseren en dan stoppen, stoppen terwijl je met een ‘coach’ voorlichting krijgen over ‘natuurinclusieve landbouw’ of moeten stoppen omdat aanpassing van stallen in de praktijk onhaalbaar is. Kortom, de doodsteek voor de veehouderij in Brabant en dat allemaal om via stikstof en ammoniakreductie te voorkomen dat de brandnetels in de Natura2000-deugreservaten wat harder zouden kunnen gaan groeien.

Lees meer: Spreektekst Omgevingsverordening Noord-Brabant

Spreektekst Begrotingswijziging Ontwikkeling nieuwe busremise Breda

Even tussen neus en lippen door vliegt er een begrotingswijziging langs voor een busparkeerplaats met wasserette en subsidiepanelendak van een schrikbarende 40 miljoen euro, of nog meer. Per daar gestalde bus een bedrag van bijna een kwart miljoen euro, de prijs van een fonkelnieuwe, superschone Euro7 dieselbus, die de lucht zuivert in plaats van vervuilt.

Lees meer: Spreektekst Begrotingswijziging Ontwikkeling nieuwe busremise Breda

Spreektekst Begrotingswijziging Investeringsimpuls Economie, Kennis en Talentontwikkeling

Voorzitter, in de toren moet de paniek vast en zeker zijn uitgebroken. Oh help, we zijn van plek 24 naar plek 36 gedaald op de ranglijsten van innovatieregio's.

Boehoe, boehoe, wat een drama. Terwijl de horecaondernemer het water aan de lippen staat en niet kan slapen van de zorgen, winkels weer voor zoveel weken gesloten werden, de evenementenbranche het onverminderd moeilijk heeft en gewone ondernemers zuchten onder de onzinnige Corona-dwangmaatregelen, is het college van slag omdat we in het bestuurlijke pronklijstje zijn gedaald.

Lees meer: Spreektekst Begrotingswijziging Investeringsimpuls Economie, Kennis en Talentontwikkeling

Spreektekst Begrotingswijziging Uitvoering van faunapassages en weide- en akkervogelbeleid

Om een probleem op te lossen is allereerst een goede analyse nodig.

Eerst moeten we weten wat de huidige situatie is (analyse), pas dan kunnen we bepalen waar we heen willen (doelstellingen), vervolgens bepalen we de manier waarop we het probleem gaan oplossen (strategie). Met andere woorden: eerst beleid, dan geld.

Lees meer: Spreektekst Begrotingswijziging Uitvoering van faunapassages en weide- en akkervogelbeleid

Spreektekst Begrotingswijziging onttrekking egalisatiereserve VTH

Helaas heeft dit college en het vorige college met Forum van Democratie en JA21 besloten om de Brabantse boeren te discrimineren en op te zadelen met een berg onhaalbare provinciale regelgeving genaamd Transitie Veehouderij. 

Om deze provinciale regeldruk te controleren en vergunnen moet de provincie extra kosten maken. En nu vraagt de coalitie of we effe 1,5 miljoen euro willen overmaken.

Lees meer: Spreektekst Begrotingswijziging onttrekking egalisatiereserve VTH

Spreektekst Procedure wensen en bedenkingen inzake geldlening uit de immunisatieportefeuille aan Safari Resort Vastgoed BV (Libéma) voor realisatievan Safari Resort Beekse Bergen fase II

GS vraagt aan PS geen wensen en bedenkingen te hebben inzake een lening van 20 miljoen aan Libema voor Safari Resort fase 2.

De PVV heeft zeer grote bedenkingen, en eigenlijk ook maar één wens, en die is stuur Libema lekker naar de bank.

En voorzitter, kom vooral niet aan met het argument dat de provincie zo nodig de lening moet verstrekken om daarmee het Leisure Ontwikkel Fonds te spekken vanwege de renteopslag die daarin door de leningnemer wordt gestort, want waar ze hun geld ook lenen, het staat ze vrij om gul te geven aan het LOF, lening of niet.

Lees meer: Spreektekst Procedure wensen en bedenkingen inzake geldlening uit de immunisatieportefeuille aan...

Spreektekst SVS 76/21 Rapport ZRK Ruimte voor Ruimte Noord-Brabant

Voorzitter,

Allereerst hartelijke dank aan de Zuidelijke Rekenkamer voor dit uitvoerige en uitstekende rapport. Een rapport wat duidelijk de nodige pijnpunten blootlegt over beleidsverrommeling, het duidelijke gebrek aan scherp formuleren van doelstellingen, de kaderstelling daarvan en vooral ook het zeer ernstige gebrek aan een goede evaluatie en controle daarvan door PS.

Lees meer: Spreektekst SVS 76/21 Rapport ZRK Ruimte voor Ruimte Noord-Brabant

Spreektekst Slotwijziging 2021

Voorzitter vandaag bespreken we de slotnota 2021 ofwel de 4e begrotingswijziging, waarin GS nu geen nieuw beleid meer voorstelt.
Dat neemt niet weg dat er autorisatie van PS nodig is voor de diverse budgettaire mutaties, waaronder overschrijdingen.

De vraag is allereerst aan de orde waarom GS de slotnota als begrotingswijziging meer en meer probeert te presenteren als een nietszeggend administratief dingetje. Worden beleidswijzigingen veelal afgedaan in statenmededelingen, waardoor PS onvoldoende in stelling komen. En al is beleid waarop een budgettaire mutatie is gebaseerd besproken in een themacommissie, dan zijn de bijbehorende middelen nog niet gevoteerd. Dat gebeurt bij een begrotingswijziging, waarvan deze slotnota er ook een is. En ook ingeval van overschrijdingen is er nog steeds gewoon een mandaat van PS nodig.

Lees meer: Spreektekst Slotwijziging 2021

Statenvragen PNEM2.0

Geacht college,

In een artikel in het Brabants Dagblad wordt gemeld dat de gemeente Tilburg, enkele omliggende gemeenten én de provincie Noord-Brabant de intentie hebben om een BV op te tuigen die als "regionaal ontwikkelbedrijf" wind- en zonneparken tot stand gaat brengen.

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen PNEM2.0

Spreektekst Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027

Voorzitter,

Niemand wil ooit meer een watersnoodramp in Brabant. Helemaal nu iedereen de beelden heeft gezien van de overstromingen in België, Duitsland en ons mooie Limburg.

Daarom wil de PVV dat er flink ingezet wordt op concrete maatregelen bij wateroverlast.

Mensenlevens mogen nooit in gevaar komen vanwege vermeend natuurherstel. Nooit!

Lees meer: Spreektekst Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027