Spreektekst Ontwikkelingen omtrent het Regionaal Water en Bodem Programma 2022- 2027

De KWR en het gezwets over de zogenaamde waterkwaliteit, het is gewoon een nieuwe smoes om Nederland te verstikken, net zoals ze dat deden met stikstof. En geloof me, dat gaat onze economie en samenleving keihard raken.

Kijk maar eens naar wat er nu al gebeurt door die stikstofwaanzin. Evenementen worden afgelast, net zoals Offroad Budel en jumping Valkensvaart. En als ze wel doorgaan, moeten ze in een afgezwakte vorm plaatsvinden, zoals de boerendag in Woensdrecht. Het is gewoon belachelijk!

Lees meer: Spreektekst Ontwikkelingen omtrent het Regionaal Water en Bodem Programma 2022- 2027

Statenvragen petitie voor beter vervoer met buslijn 143 naar Tilburg

Geacht college,

Op de site van het ED[1] valt te lezen dat inwoners van Reusel een petitie zijn gestart om de provincie op te roepen iets te doen aan de problemen met lijn 143 Reusel – Tilburg. Volgens de opstellers rijden de bussen minder frequent en vallen ze soms ook uit. Aan de provincie wordt gevraagd om vervoerder Arriva toe te spreken, boetes uit te delen of zelfs een andere vervoerder te zoeken.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen petitie voor beter vervoer met buslijn 143 naar Tilburg

Statenvragen Ondermijning door ambtenaren met connecties naar Extinction Rebellion

In de media komt regelmatig naar voren dat Extinction Rebellion (XR) activisten niet schromen om snelwegen, vliegvelden en privébezit te bezetten of vernielen, en democratische vergaderingen te verstoren. Verontrustend is dat Extinction Rebellion nu actief ambtenaren oproept om deel te nemen aan ondermijnende activiteiten. Reden voor de PVV Noord-Brabant om statenvragen te stellen over dit onderwerp.

De PVV Noord-Brabant wil weten of er sprake is van betrokkenheid van provincieambtenaren bij Extinction Rebellion. De partij wijst ook op de gedragscode voor ambtenaren van de Provincie, waarin staat dat privécontacten met groeperingen die normen en wetten overtreden als ongewenst worden beschouwd. Maikel Boon, woordvoerder ondermijning namens de PVV Noord-Brabant, onderstreept het belang van deze kwestie: "XR-activisten hebben herhaaldelijk democratische bijeenkomsten verstoord en illegale acties ondernomen, zoals het bezetten en vernielen van snelwegen, luchthavens en particulier eigendom. Deze acties, vermomd als 'burgerlijke ongehoorzaamheid', zijn niet alleen in strijd met de wet, maar ondergraven ook de fundamenten van onze democratie." 

Lees meer: Statenvragen Ondermijning door ambtenaren met connecties naar Extinction Rebellion

Statenvragen Advies onafhankelijk kwartiermaker over haalbaarheid Brabantse stallendeadline

De PVV Noord-Brabant slaat alarm over de zorgelijke situatie waarin boeren verkeren die vooroplopen in de ontwikkeling van baanbrekende stalsystemen. Zij worden geconfronteerd met een buitengewoon complexe regelgeving, terwijl zij simpelweg hun gezonde boerenverstand willen gebruiken.

Het huidige beleid lijkt eerder een politiek spel dan een praktisch werkbare oplossing, waarbij onze boeren nu gedwongen worden om te kiezen voor luchtwassers, die niets anders doen dan ammoniak uit de lucht zuiveren. Maar onze boeren weten beter - zij streven naar innovatieve stalsystemen die de bron aanpakken.

Lees meer: Statenvragen Advies onafhankelijk kwartiermaker over haalbaarheid Brabantse stallendeadline

Statenvragen Toelating van Renure op provinciale gronden

De PVV Noord-Brabant roept op tot het toestaan van Renure als een natuurlijk alternatief voor kunstmest op provinciale landbouwgronden.

In het recent gepubliceerde bestuursakkoord van de provincie staat vermeld: "Wij moedigen het gebruik aan van natuurlijke of mechanische gewasbeschermingsmethoden en streven ernaar chemische gewasbescherming zoveel mogelijk te verminderen. Als provincie willen we het goede voorbeeld geven en daarom gaan we onze pachtvoorwaarden voor provinciale gronden verduurzamen door het gebruik van kunstmest en chemische gewasbescherming niet langer toe te staan."

Lees meer: Statenvragen Toelating van Renure op provinciale gronden

PVV Noord-Brabant uit bezorgdheid over annulering Offroad Budel door Stikstofwaanzin

De Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant (PVV) uit haar diepe bezorgdheid over de annulering van het internationale 4x4-evenement Offroad Budel, ten gevolge van de verstikkende stikstofregelgeving. De organisatie heeft met grote spijt moeten besluiten om de komende editie af te gelasten, allemaal vanwege doorgeschoten milieuregels, wat wederom leidt tot het verlies van een belangrijk cultureel evenement.

Het evenement, dat jaarlijks duizenden enthousiaste bezoekers naar Brabant trekt en na 8 succesvolle eerdere edities een cruciale culturele waarde heeft verworven, wordt nu geofferd op het altaar van bureaucratie en overregulering.

Lees meer: PVV Noord-Brabant uit bezorgdheid over annulering Offroad Budel door Stikstofwaanzin

Spreektekst Bestuursakkoord 2023-2027

Voorzitter. Dit wollige, vage en daardoor ongrijpbare bestuursakkoord “Samen maken we Brabant” draagt de drammerige overheidsmaakbaarheid al in haar naam, en toont bovendien haar regenteske narcisme, met name in de zin:

“Met een open, stabiele en zelfbewuste manier van besturen, beogen wij Brabant toekomstbestendig te ontwikkelen, maar ook het vertrouwen van onze bevolking in de politiek weer terug te winnen.” (p. 7)

Het vertrouwen van onze bevolking in de politiek terugwinnen zal met dit bestuursakkoord en deze coalitie niet lukken. Bij de PS-verkiezingen heeft de Brabantse kiezer duidelijk voor een ándere koers gekozen.

Lees meer: Spreektekst Bestuursakkoord 2023-2027

PVV Noord-Brabant: Bergse Weervisserij mag niet verloren gaan

Bij de komende vergadering van de Provinciale Staten van Noord-Brabant op 8 september 2023, gaat de PVV Noord-Brabant, een motie indienen om de eeuwenoude Bergse weervisserij te behouden. Deze visserijtechniek, die haar oorsprong vindt in Nederland, met name in het Markiezaat van Bergen op Zoom, wordt nu bedreigd door de sterke afname van de ansjovispopulatie in de Oosterschelde sinds 2020, en de PVV is vastberaden om dit culturele erfgoed te beschermen.

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Bergse Weervisserij mag niet verloren gaan

PERSBERICHT: PVV Noord-Brabant dient Motie Tegen Ondermijning door Extinction Rebellion

Aanstaande vrijdag zal PVV Noord-Brabant de motie "Tegen Ondermijning door Extinction Rebellion" indienen tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. De motie roept op tot een grondig onderzoek naar de overeenstemming tussen het aansluiten bij of steunen van Extinction Rebellion door provinciale ambtenaren en de gedragscode van de provincie, om vast te stellen of dit in strijd is met de integriteitsnormen. Deze stap is met name relevant gezien de recente oproepen van Extinction Rebellion aan ambtenaren om zich bij hun beweging aan te sluiten[1].

Lees meer: PERSBERICHT: PVV Noord-Brabant dient Motie Tegen Ondermijning door Extinction Rebellion

Statenvragen vangrails langs N65

Geacht college,

De N65 bij Tilburg/Berkel-Enschot heeft de afgelopen tijd helaas weer slachtoffers gemaakt. Twee automobilisten verloren hun leven nadat ze na een ongeluk tegen een boom zijn beland.[1][2] De N65 kent hier een laanstructuur en de bomen staan vlak langs de weg. Maar helaas is er op dit traject geen vangrail, terwijl juist een vangrail wellicht dit leed had kunnen voorkomen.

De PVV Noord-Brabant heeft daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen vangrails langs N65

Statenvragen Lichthinder door Ledschermen langs A59 bij Geffen

Geacht college,

Afgelopen mei viel op de website van het BD te lezen dat het college in Oss van plan was om medewerking te verlenen aan het realiseren van twee gigantische ledschermen op 40 meter hoogte langs de A59 bij Oss, dit tegen het advies van de eigen ambtenaren in.[1] Inmiddels is het duidelijk dat de gemeente op 22 juni de Omgevingsvergunning heeft verleend voor de plaatsing van de 40 meter hoge ledschermen.[2]

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Lichthinder door Ledschermen langs A59 bij Geffen

Statenvragen Ondersteuningsnetwerk

Geacht college,

Er bereiken onze fractie vanuit de veehouderijsector berichten dat het Ondersteuningsnetwerk van de provincie[1] ondernemers niet de ondersteuning kan bieden die zij zoeken bij het implementeren van innovatieve stalsystemen. De ondernemers lopen nog steeds vast in bureaucratie en vergunningstrajecten (van gemeenten[2]) en zijn van mening dat zij ze ondanks de hulp van het Ondersteuningsnetwerk toch niet vooruit kunnen.

Hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Ondersteuningsnetwerk

Statenvragen aanval wolf op Drentse herder

Geacht college,

Afgelopen weekend is voor het eerst sinds de terugkeer van de wolf in Nederland een persoon het slachtoffer geworden van een aanval.[1] Het betrof een schapenboer uit het Drentse Wapse, die zijn schapen probeerde te beschermen tegen een wolf die onder de wolfwerende afrastering door was gekomen. Nadat de wolf de herder had gebeten, is het dier op last van de burgemeester afgeschoten.

Hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen aanval wolf op Drentse herder

PVV Noord-Brabant: Provincie Noord-Brabant laat Maarheeze keihard vallen

Eerder deze week werd door de PVV Noord-Brabant aangekondigd dat er bij de vergadering van Provinciale Staten van vandaag een motie ingediend zou worden die het provinciebestuur opdraagt om te pleiten voor de sluiting van AZC Cranendonck. Dit mega-AZC zorgt voor een onophoudelijke stroom aan overlast in de gemeente, maar vooral in het nabijgelegen dorp Maarheeze. Men hoeft de krant maar open te slaan, of er zijn berichten te lezen over vernielingen, bedreigingen, diefstallen of over het station Maarheeze dat vanwege de overlast van asielzoekers volgens NS-personeel maar beter gesloten kan worden.

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Provincie Noord-Brabant laat Maarheeze keihard vallen

Spreektekst Begrotingswijzigingen in het kader van de rijksbijdragen Klimaat en Energie

Voorzitter, geld verbranden is een sterk ontwikkelde competentie geworden bij dit college. Vier miljoen rijksbijdrage Klimaat en Energie, te besteden aan ambtenarencapaciteit voor nog meer klimaatkolder, wil het college gretig aan het organisatiekostenbudget toevoegen. De PVV pleit ervoor dit belastinggeld linea recta terug naar het Rijk te storten.

Lees meer: Spreektekst Begrotingswijzigingen in het kader van de rijksbijdragen Klimaat en Energie

PVV Noord-Brabant: Brandbrief verkeersnoodtoestand Brabant naar het Rijk

Kortgeleden werd Nederland opgeschrikt door een rigoureuze aankondiging van minister Harbers van infrastructuur waarin hij aangaf dat vele wegenprojecten in ons land gepauzeerd gaan worden. Ook essentiële wegenuitbreidingen in onze provincie behoren tot de projecten die vanwege stikstof, gebrek aan personeel en hoge materiaalkosten op de lange baan zijn geschoven. Op deze manier wordt vier miljard euro vrijgemaakt om in plaats van in extra asfalt in wegenonderhoud te steken.

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Brandbrief verkeersnoodtoestand Brabant naar het Rijk

PVV Noord-Brabant: Provincie moet pleiten voor sluiting AZC Cranendonck

De overlast van asielzoekers van AZC Cranendonck in Maarheeze dreigt het kookpunt te bereiken. De bom dreigt te barsten, zo laten inwoners van het dorp aan Omroep Brabant weten en de spreekbuis van de ondernemers in het dorp spreekt van een "grimmige sfeer". Maarheeze heeft al jarenlang te zuchten onder aanhoudende overlast van asielzoekers, maar het aantal incidenten lijkt alleen maar toe te nemen. In één week tijd lieten de eigenaren van de plaatselijke Jumbo weten te stoppen met hun winkel vanwege de aanhoudende overlast van asielzoekers, werd aangekondigd dat naar aanleiding van oproepen van NS-personeel om vanwege agressieve asielzoekers station Maarheeze tijdelijk te sluiten er agenten mee zullen reizen in de trein en werd een asielzoeker aangehouden vanwege het aanrichten van vernielingen op de begraafplaats.

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Provincie moet pleiten voor sluiting AZC Cranendonck

Spreektekst duidingsdebat na mislukken formatie

Vooropgesteld: in maart hebben Brabanders massaal een signaal afgegeven verandering te willen, een andere koers dan de afgelopen jaren. Er is dan ook een dure plicht om die verandering waar te maken en te kiezen voor een andere bestuurscultuur en ander beleid. Voor een Brabant waar de belangen van onze burgers en onze boeren voorop staan. En waar ook transparantie en open en eerlijk handelen belangrijke uitgangspunten zijn.

Lees meer: Spreektekst duidingsdebat na mislukken formatie

Spreektekst Begrotingen 2024 omgevingsdiensten

Voorzitter,

Zoals ik al bij de themadag zei is het is onzekerheid troef bij de drie Brabantse omgevingsdiensten. Dit komt o.a. door personeelskrapte, een hoog ziekteverzuim en financiële uitdagingen door o.a. de nieuwe CAO, gestegen energieprijzen en extra verlofdagen. En dan komt ook nog de nieuwe omgevingswet er aan. En die financiële onzekerheid geldt zeker voor de ODZOB. De financiële en organisatorische staat is daar zo ernstig dat de Eindhovense gemeenteraad onlangs nog heeft gedreigd om de bij de ODZOB belegde taken deels zelf te gaan uitvoeren.

Lees meer: Spreektekst Begrotingen 2024 omgevingsdiensten